Home Technologie PAP i SGH wzmacniają współpracę i zapowiadają wspólne projekty

PAP i SGH wzmacniają współpracę i zapowiadają wspólne projekty

by Wiadomości Kraków
0 comment

26 lutego 2024 r. doszło do podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Polską Agencją Prasową i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Współpraca ta ma na celu realizację projektów edukacyjnych oraz badawczych, które będą promować edukację ekonomiczną oraz nowe technologie. Dokument podpisali rektor SGH, dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH oraz Marek Błoński z Polskiej Agencji Prasowej.

„Traktuję to jako potwierdzenie naszej wiarygodności oraz szacunku dla naszej marki oraz symboliczne włączenie się w tę zmianę, jaką teraz w PAP przeprowadzamy” – powiedział Marek Błoński zarządzający Polską Agencją Prasową. „To porozumienie ma kilka warstw, pierwsza dotyczy m.in. patronatów oraz opisywania rzeczywistości ekonomicznej, gospodarczej. Druga warstwa dotyczy występowania we wspólnych projektach badawczych, zarówno naukowych jak i wdrożeniowych. Jest też sfera modnej obecnie sztucznej inteligencji, analityki danych. Trzeba wiedzieć, że zasób PAP – depeszowy i zdjęciowy – to olbrzymi zasób danych, który można na różne sposoby przetwarzać i analizować i tutaj potrzebujemy narzędzi” – dodał Marek Błoński.

26 lutego 2024 r. Polska Agencja Prasowa i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zawarły porozumienie o współpracy przy projektach edukacyjnych oraz badawczych. Przedsięwzięcie zakłada szereg inicjatyw służących popularyzacji edukacji ekonomicznej oraz upowszechnianiu stosowania nowych technologii. Dokument z ramienia SGH podpisał rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, a ze strony Polskiej Agencji Prasowej – Marek Błoński.

„Traktuję to jako potwierdzenie naszej wiarygodności oraz szacunku dla naszej marki oraz symboliczne włączenie się w tę zmianę, jaką teraz w PAP przeprowadzamy” – powiedział Marek Błoński zarządzający Polską Agencją Prasową. „To porozumienie ma kilka warstw, pierwsza dotyczy m.in. patronatów oraz opisywania rzeczywistości ekonomicznej, gospodarczej. Druga warstwa dotyczy występowania we wspólnych projektach badawczych, zarówno naukowych jak i wdrożeniowych. Jest też sfera modnej obecnie sztucznej inteligencji, analityki danych. Trzeba wiedzieć, że zasób PAP – depeszowy i zdjęciowy – to olbrzymi zasób danych, który można na różne sposoby przetwarzać i analizować i tutaj potrzebujemy narzędzi” – dodał Marek Błoński.

Zawarcie porozumienia o współpracy SGH i PAP wpisuje się w szerszy kontekst obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej. 2024 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

„Wielopłaszczyznowa współpraca z PAP, którą właśnie inicjujemy, nie ograniczy się tylko do projektów realizowanych przez SGH. Nasze ambicje idą dalej. Mam zaszczyt poinformować, że pięć publicznych uczelni ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podjęły niedawno decyzję o powołaniu do życia wspólnego think tanku, który będzie systematycznie zajmował się kwestiami gospodarczymi” – zaznaczył dr hab. Piotr Wachowiak, rektor i profesor SGH w swym wystąpieniu. Wyraził przy tym nadzieję, że część spotkań prezentujących wyniki badań będzie odbywać się w Centrum Prasowym PAP. „Zwłaszcza, gdy chodzi o kwestie szczególnie ważkie z punktu widzenia społecznego” – dodał.

W ramach porozumienia PAP objął także patronat nad nagrodą dla dziennikarza ekonomicznego, którą SGH po raz pierwszy przyzna już w tę środę. Nagroda będzie przyznawana w dwóch kategoriach – za całokształt działalności oraz za osiągnięcia ubiegłego roku.

„Bardzo cenię naszą dotychczasową współpracę z redakcją ekonomiczną PAP Biznes, która kieruje swój przekaz głównie do inwestorów i przedsiębiorców. Uważamy tę płaszczyznę kooperacji za kluczową, ale nie jedyną, gdyż nasze projekty planujemy realizować wspólne z Serwisem Samorządowym PAP i Nauka w Polsce” – dodał dyrektor Majewski.

„Wielopłaszczyznowa współpraca z PAP, którą właśnie inicjujemy, nie ograniczy się tylko do projektów realizowanych przez SGH. Nasze ambicje idą dalej. Mam zaszczyt poinformować, że pięć publicznych uczelni ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie podjęły niedawno decyzję o powołaniu do życia wspólnego think tanku, który będzie systematycznie zajmował się kwestiami gospodarczymi” – zaznaczył dr hab. Piotr Wachowiak, rektor i profesor SGH w swym wystąpieniu. Wyraził przy tym nadzieję, że część spotkań prezentujących wyniki badań będzie odbywać się w Centrum Prasowym PAP. „Zwłaszcza, gdy chodzi o kwestie szczególnie ważkie z punktu widzenia społecznego” – dodał.

„Podpisanie porozumienia otwiera możliwość wielopłaszczyznowej współpracy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z PAP. Zapowiadamy serię wartościowych wydarzeń, których ukoronowaniem będzie inauguracja jesienią Otwartego Uniwersytetu Ekonomicznego. Chcemy pokazać społeczeństwu, biznesowi, przedsiębiorcom rezultaty prowadzonych przez nas prac” – podkreślił Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii (CPiTT).

Podczas Obchodów Roku Edukacji Ekonomicznej, SGH i PAP zawarły porozumienie o współpracy, które ma na celu promowanie wiedzy ekonomicznej. Rok 2024 został ustanowiony przez Senat RP jako rok edukacji ekonomicznej, co nadaje temu wydarzeniu szczególny kontekst.

W ramach porozumienia, PAP objęło także patronat nad nagrodą dla dziennikarza ekonomicznego, którą SGH będzie przyznawać już w tę środę. Nagroda będzie przyznawana w dwóch kategoriach – za całokształt działalności oraz za osiągnięcia ubiegłego roku, co ma na celu wyróżnienie najlepszych profesjonalistów w tej dziedzinie.

„Bardzo cenię naszą dotychczasową współpracę z redakcją ekonomiczną PAP Biznes, która kieruje swój przekaz głównie do inwestorów i przedsiębiorców. Uważamy tę płaszczyznę kooperacji za kluczową, ale nie jedyną, gdyż nasze projekty planujemy realizować wspólne z Serwisem Samorządowym PAP i Nauka w Polsce” – dodał dyrektor Majewski.

Agencja i uczelnia planują zorganizować szereg wydarzeń specjalnych, w tym debaty z udziałem decydentów i fachowców, wspólne projekty badawcze oraz programy szkoleniowe, obejmujące także obszar wykorzystania sztucznej inteligencji dla dziennikarzy. Ponadto, współpraca obejmuje realizację projektów naukowych, prezentację raportów eksperckich SGH w serwisach PAP oraz dostęp do specjalistycznych serwisów agencji dla osób wskazanych przez uczelnię. Porozumienie zostało podpisane na okres 5 lat.

Jednym z elementów kooperacji agencji z uczelnią jest organizacja debat, projektów badawczych, programów szkoleniowych oraz prezentacji raportów eksperckich SGH w serwisach PAP. Ponadto, planowane jest udostępnienie specjalistycznych serwisów agencji osobom wskazanym przez uczelnię. Porozumienie zostało podpisane na okres 5 lat.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ