Home Technologie Zaangażowanie w globalne zmiany: Przyszłość na konferencji Vienna Science Days 2023

Zaangażowanie w globalne zmiany: Przyszłość na konferencji Vienna Science Days 2023

by Wiadomości Kraków
0 comment

Vienna Science Days w Krakowie w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2023 r. były niezwykłą okazją, aby wspólnie omówić najważniejsze aspekty przyszłego miasta – zmiany klimatu, wzajemną tolerancję, innowacje wspierające zielone miasto i wykorzystanie sztucznej inteligencji. Organizacją wydarzenia zajęło się Biuro Międzynarodowe Miasta Wiednia w Krakowie we współpracy z Miastem Krakowem oraz społecznościami akademickimi renomowanych uczelni z obu miast.

Peter Hanke, członek zarządu Miasta Wiednia ds. finansów, gospodarki, pracy, współpracy międzynarodowej i Wiener Stadtwerke oraz Jerzy Muzyk, zastępca prezydenta Miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju wspólnie otworzyli konferencję. Peter Hanke podkreślił znaczenie wymiany pomysłów i współpracy między austriacką stolicą a Krakowem, aby sprostać wyzwaniom aktualnych czasów. Natomiast Jerzy Muzyk uznał, że priorytetem jest zapewnienie mieszkańcom Krakowa jak najlepszej jakości życia przy wprowadzaniu nowych zmian.

Dzień pierwszy wydarzenia – zwany „Dniem Wiednia” – skupiał się wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska i równością. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać debat panelowych dotyczących tematów takich jak: „Przystosowanie się do zmian klimatycznych – zwiększanie świadomości społecznej” oraz „Różnorodność i współpraca oparta na wzajemnym szacunku”. 

Drugiego dnia „Dnia Nauki” prof. Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz prof. Peter Ertl, wicerektor Badania, Innowacji, Współpraca Międzynarodowa, z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu, powitali gości. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat „Green city” i „Sztucznej inteligencji”, a następnie przystąpić do dyskusji na temat wyzwań związanych z ich implementacją. Dyskutowano nad możliwościami, jakie daje sztuczna inteligencja w badaniach, określając, czy będzie ona w przyszłości wykorzystywana, a także jak wpłynie na życie i zawody ludzi. Ponadto naukowcy rozważyli możliwości współpracy między swoimi uniwersytetami, ponieważ wspólne działania mogą pomóc europejskim miastom w międzynarodowej konkurencji i zapewnić zrównoważony rozwój z korzyścią dla ich mieszkańców.

Vienna Science Days pozwoli na wzmocnienie współpracy między miastami, wymianę wiedzy i technologii, z których wszystkie miasta i ośrodki naukowe mogą tylko skorzystać. Umożliwi to również wdrażanie nowych, proekologicznych rozwiązań, co z kolei przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ