Home Technologie Czy miasta są przyjazne ważkom? – Zbadanie wrażliwości ważek na środowisko miejskie

Czy miasta są przyjazne ważkom? – Zbadanie wrażliwości ważek na środowisko miejskie

by Wiadomości Kraków
0 comment

Badania wykazują, że urbanizacja wpływa na adaptację genomu. Wśród gatunków zwierząt, które zostały poddane obserwacjom, ważki okazały się być szczególnie wrażliwe na te zmiany. Geny odpowiedzialne za organizację komórek nerwowych uległy największym transformacjom w porównaniu do ważek żyjących na obszarach wiejskich. To z kolei może wpłynąć na zmiany zachowań tych owadów.

Naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Complutense w Madrycie oraz Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie przeprowadzili badania w celu zbadania adaptacji do urbanizacji na poziomie genomu u ważki tężnicy wytwornej (Ischnura elegans).

Prof. Wiesław Babik i jego zespół z Uniwersytetu Jagiellońskiego porównali genomy owadów żyjących na obszarach miejskich i pozamiejskich, aby zbadać, jaką ewolucyjną presję człowiek wywiera na te organizmy. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie „Evolutionary Applications” i pokazują, jakie zmiany pojawiają się najszybciej w odpowiedzi na obecność człowieka w środowisku.

„Złożone i szybkie zmiany środowiskowe spowodowane urbanizacją stanowią istotne wyzwania dla organizmów” – zwraca uwagę w komentarzu dla PAP dr hab. Szymon Śnieguła, prof. IOP PAN z projektu Ecopond.

Proces rozwoju miast prowadzi do istotnych zmian w środowisku, w którym żyją zwierzęta. Fragmentacja siedlisk sprawia, że zwierzęta muszą konkurować o ograniczone zasoby, takie jak miejsca gniazdowania i pożywienie, które pochodzi z małego zakresu roślin o niskiej różnorodności.

Urbanizacja wpływa także na długoterminowe zdrowie zwierząt. Zanieczyszczenia i hałas przyczyniają się do zmian w ich zachowaniu, a także wpływają na ich zdolność do adaptacji i przystosowania się do nowych warunków.

Oprócz fragmentacji siedlisk, proces urbanizacji ma negatywny wpływ na długoterminowe zdrowie zwierząt. Zanieczyszczenia i hałas powodują zmiany zachowania zwierząt, a także zmniejszają ich zdolność do przystosowania się do nowych warunków otoczenia.

Kluczem do sukcesu w życiu w mieście jest umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami, jakie niesie za sobą zgiełk. Wszystko to może być trudne, ale jest to możliwe do osiągnięcia, jeśli będziemy wytrwali i będziemy stosować odpowiednie techniki i strategie. Poznajemy je poprzez czytanie artykułów, które pomogą nam zrozumieć wyzwania stojące przed nami w życiu w mieście i nauczyć się, jak się z nimi uporać. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na stronie naukawpolsce.pl, który pomoże Ci lepiej zrozumieć wyzwania związane z życiem w mieście i nauczyć się jak sobie z nimi radzić.

 

Badacze wykazali, że ważki zamieszkujące tereny miejskie różniły się od ważek wiejskich pod względem genów związanych z budową komórek nerwowych, co może wpłynąć na ich zachowanie. Analizy te zostały opublikowane w czasopiśmie „Evolutionary Applications”.

Prof. Wiesław Babik z Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjaśnia, że szybkie zmiany środowiskowe, jakie obserwuje się w miastach, stanowią znaczne wyzwanie dla organizmów żyjących w nich. Ekologiczne konsekwencje urbanizacji są wielorakie: fragmentacja siedlisk, konkurencja o ograniczony dostęp do źródeł pokarmu czy miejsc do gniazdowania.

Te i wiele innych odkryć dotyczących adaptacji organizmów do zmieniającego się środowiska można znaleźć na stronie https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C99481%2Cwazki-miasta-nie-sa-na-ich-nerwy.html.


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ