Home Biznes Bezpieczeństwo na budowach dróg i mostów – MI idzie na ratunek!

Bezpieczeństwo na budowach dróg i mostów – MI idzie na ratunek!

by Wiadomości Kraków
0 comment

Pakiet Slim VAT 3, który wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., wprowadzi zmiany w ustawie o VAT i PIT. Dzięki nim możliwe będzie sumowanie dochodu lub straty z inwestycji w fundusze kapitałowe z dochodem albo stratą z innych inwestycji, np. w akcje. Według Prawo.pl, podatek do zapłaty może ulec zmniejszeniu.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z GDDKiA, PIP oraz firmą Gülermak, zorganizowało 17 lipca 2023 r. ćwiczenia „Razem dla bezpieczeństwa”, których celem było wypracowanie najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy na budowach dróg. W trakcie ćwiczeń, uczestnicy wymienili się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą na temat BHP w budownictwie.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wspomógł wydarzenie, podkreślając znaczenie trzech kluczowych elementów wpływających na bezpieczeństwo na budowach: odpowiedniego wyposażenia, kultury organizacji oraz świadomości i umiejętności pracowników.

Ministerstwo Infrastruktury wraz z partnerami, w ciągu ostatnich lat stale dąży do poprawy infrastruktury związanej z BHP na budowach, a także do szkolenia pracowników i kształtowania właściwych postaw wśród pracowników i podwykonawców.

Ratownicy Podhalańskiej Grupy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyli specjalne ćwiczenia terenowe na placu budowy drogi ekspresowej S52 Północnej Obwodnicy Krakowa. Próbom podlegało półkilometrowe tunele w Dziekanowicach oraz sąsiadująca z nim estakada licząca prawie 570 metrów. Scenariusz ćwiczeń zakładał poszukiwanie pracownika, który zaginął w tej okolicy, a prawdopodobną przyczyną tego zniknięcia było zasłabnięcie spowodowane wysoką temperaturą. Ratownicy wykorzystali nosze, aby zestawić ewakuację poszkodowanego z estakady do zespołu ratowników medycznych, którzy znajdowali się 10 metrów niżej.

Strażacy ćwiczyli procedury i działania, które należy podjąć w przypadku wycieku substancji chemicznej. Pracownicy na miejscu budowy byli pierwszymi, którzy wzięli udział w akcji zabezpieczającej, która miała na celu ograniczenie zagrożenia spowodowanego wyciekiem. Kolejną akcją ratowniczą było gaszenie pożaru na budowie. Strażacy wykorzystali dostępny sprzęt przeciwpożarowy, a także wsparcie pracowników. Ostatnim ćwiczeniem było uwolnienie poszkodowanego pracownika, który znajdował się wewnątrz konstrukcji estakady.

Budowa dróg to nie tylko praca instytucji, które dbają o bezpieczeństwo i komfort jazdy, ale również wkład pracowników, którzy codziennie wykonują swoje obowiązki w trudnych warunkach. Dlatego ważne jest, aby przedstawić wszelkie zasady BHP, aby zapewnić bezpieczeństwo na budowie. Praca w zgodzie z zasadami BHP niesie wiele korzyści zarówno dla pracowników, jak i samej inwestycji, ponieważ umożliwia uniknięcie niebezpieczeństw i wypadków – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister A. Adamczyk zaznaczył, że w Małopolsce od 2010 r. GDDKiA nie odnotowała ani jednego wypadku śmiertelnego związanego z drogowo-mostowymi inwestycjami, a liczba innych zdarzeń została znacznie ograniczona.

Panel dyskusyjny zorganizowany w siedzibie krakowskiego oddziału GDDKiA skupił przedstawicieli instytucji kontrolnych, wykonawców oraz GDDKiA, by omówić możliwe rozwiązania, które mogłyby zapewnić bezpieczeństwo pracy na budowach. Dyskutanci zgodzili się, że nowe drogi są ważne dla bezpieczeństwa ich użytkowników, ale równie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas ich realizacji, a nie tylko samych końcowych rezultatów. Omówiono również, jakie są przyczyny problemów, z którymi boryka się rynek drogowy i jakie uregulowania prawne mogą zapobiec ich występowaniu.

W 2010 roku GDDKiA i PIP podjęły decyzję o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na budowach. Bezpośrednia współpraca inwestora i organów nadzoru ma służyć zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa i większemu zaangażowaniu wykonawców i pracowników w kwestie BHP.

PAP SA zastrzega sobie prawo do publikacji komunikatów bez wprowadzania zmian, zgodnie z treścią dostarczoną przez nadawcę. Jednocześnie nadawca ponosi odpowiedzialność za zgodność treści swojego komunikatu z zapisami w ustawie prawo prasowe, zgodnie z art. 42 ust. 2.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ