Home Biznes INTERSPORT POLSKA SA (37/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki

INTERSPORT POLSKA SA (37/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Spółki

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

INTERSPORT Polska S.A. z siedzibą w Cholerzynie („Spółka”) informuje, że w dniu 28 października 2022 roku powziął informację o tym, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem o sygnaturze KR.XII NS-J.KRS/16429/22/96 zarejestrował zmiany Statutu Spółki w zakresie:

? § 5 ust 1 – na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2022 roku;

? § 13 pkt 2 – na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2022 roku.

Tekst jednolity Statutu INTERSPORT Polska S.A. uwzględniający zarejestrowane przez Sąd zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 Poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ