Najnowsze

STARHEDGE SA (21/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), niniejszym podaje do wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2022 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło przeznaczyć zysk netto osiągnięty przez Spółkę w latach ubiegłych i przekazany na kapitał zapasowy, na wypłatę dywidendy w kwocie 0,17 zł na jedną akcję w łącznej kwocie 39.857.492,80 zł. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło, że uprawnionymi do dywidendy będą akcjonariusze Spółki na dzień 15 lipca 2022 roku (dzień dywidendy), a dniem wypłaty dywidendy będzie 29 lipca 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ