Najnowsze

DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury. BUDIMEX SA (58/2022) Budowa budynku szpitala dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziałów szpitalnych, zaplecza diagnostyczno-laboratoryjnego i rehabilitacji wraz z dostawą sprzętu – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie informuje o podjęciu w dniu 18 maja 2022 r. uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki dywidendowej VRG S.A. z siedzibą w Krakowie” o następującej treści:

Polityka dywidendowa VRG S.A. z siedzibą w Krakowie

Jednym z głównych celów Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) jest dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy. Zarząd Spółki zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy zgodnie z niniejszą polityką dywidendową.

Zarząd Spółki zamierza corocznie rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w przedziale między 20% a 70% wartości skonsolidowanego zysku netto wynikającego z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5.

Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji walnemu zgromadzeniu Spółki, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę następujące czynniki:

1. sytuację finansową Spółki i jej grupy kapitałowej,

2. potrzeby inwestycyjne,

3. sytuację płynnościową,

4. perspektywy rozwoju grupy kapitałowej Spółki w danej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej,

5. plany akwizycyjne,

6. kowenanty bankowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ