Home Biznes ZUE SA (35/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym

ZUE SA (35/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez ZUE oferty i) z najniższą ceną, ii) z deklarowanym okresem gwarancji/rękojmi 60 miesięcy (kryterium spełnione w identycznym zakresie przez wszystkich oferentów) oraz iii) ze zgłoszoną przez Spółkę największą ilością zadań w ramach doświadczenia personelu wykonawcy ZUE (Emitent zgłosił łącznie 14 zadań a 4 z pozostałych 5 oferentów wykazało 10 zadań) w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie torowiska Górnego Tarasu Rataj pomiędzy skrzyżowaniem ul. Kórnickiej z Jana Pawła II, a os. Lecha, budowie przedłużenia ul. Pleszewskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Warczygłowy do skrzyżowania ul. Kaliskiej i Polanka (włącznie ze skrzyżowaniem) wraz z rozbudową ul. Kaliskiej na odcinku od ul. Polanka do ul. Jana Pawła II oraz przebudową fragmentu ul. Warczygłowy oraz usług związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do Unii Lubelskiej””.

Zamawiający: Miasto Poznań w imieniu i na rzecz którego działa Poznańskie Inwestycje Miejskie Spółka z o.o.

Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 58,73 mln zł.

Wartość brutto złożonej przez ZUE oferty: 72,24 mln zł.

Termin realizacji zadania: 380 dni od daty podpisania Umowy.

Kryteria oceny ofert: cena – waga 60%, okres gwarancji/rękojmi – waga 30%, doświadczenie personelu wykonawcy – waga 10%.

Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 72,21 mln zł brutto. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ