Home Biznes ZUE SA (47/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

ZUE SA (47/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 23 września 2022 r. powziął informację o złożeniu przez Konsorcjum w składzie: Spółka oraz Drum Asfalt S.R.L z siedzibą w Oradea (Rumunia) najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na rynku rumuńskim dotyczącym zamówienia pn.: „Projekty Quick Wins – Prace związane z usunięciem ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni torowej SRCF Cluj – 14 Lot”.

Udział Spółki w Konsorcjum wynosi ok. 50%.

Zamawiający: państwowa spółka kolejowa w Rumunii działająca pod nazwą „C.F.R.” S.A. – Oddział Regionalny C.F. Cluj.

Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie po przeliczeniu na polską walutę stanowi równowartość ok. 177 mln zł. Ze względu na ograniczenia prawne wynikające z procedur przetargowych obowiązujących na rynku rumuńskim informacja nt. wartości złożonej oferty na obecnym etapie postępowania przetargowego objęta została ograniczeniem w zakresie ujawnienia w przestrzeni publicznej.

Kryterium oceny ofert: cena – 100%.

Termin realizacji zadania: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ