Home Biznes Polsko-mołdawska Współpraca Transportowa – Nowe Możliwości dla Obu Krajów

Polsko-mołdawska Współpraca Transportowa – Nowe Możliwości dla Obu Krajów

by Wiadomości Kraków
0 comment

Już dziś możesz zarejestrować się na VIII Międzynarodowy Kongres Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit, który odbędzie się 21-22 listopada 2023 r. w ICE Kraków lub na wygodnym dla Ciebie kanale online. Tym razem tematem przewodnim będzie energia społeczna, dlatego też powstaje raport „Generatory energii społecznej”, który będzie miał swoją premierę podczas listopadowego wydarzenia. Nie przegap okazji i zarejestruj się już dziś!

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało o wymianie doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zarządzania rozwojem infrastruktury drogowej, a także współpracy instytucjonalnej zgodnie z unijnymi instrumentami. 19 czerwca 2023 r. w Warszawie doszło do spotkania wiceministra infrastruktury, Rafała Webera, z ministrem infrastruktury i rozwoju infrastrukturalnego Mołdawii, Lilią Dabiją.

Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, wyraził swoje zadowolenie z otrzymania przez Mołdawię statusu kandydata do Unii Europejskiej i zaproponował dzielenie się swoimi doświadczeniami w dostosowaniu transportu do wymogów i standardów jednolitego rynku.

Minister infrastruktury i rozwoju regionalnego Mołdawii L. Dabija podkreśliła, że Mołdawię czeka jeszcze długi proces negocjacyjny. Przystąpienie do Unii Europejskiej jest dla strony mołdawskiej bardzo ważną kwestią, w którym niezbędne jest wsparcie w postaci doświadczeń polskich w zakresie negocjowanego rozdziału „Transport, Infrastruktura i Mobilność”.

Ministrowie dyskutowali także na temat wymaganych i wspólnych zasad realizacji inwestycji transportowych, które powinny koncentrować się na ochronie środowiska i spełniać wymagania Unii Europejskiej. Wiceminister Weber zaprezentował postępy w zakresie wykonania priorytetowej inwestycji drogowej, jaką jest szlak Via Carpatia, a także omówił podział obowiązków między Ministerstwem Infrastruktury a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Minister Lilia Dabija i szef mołdawskiej Administracji Drogowej byli zachwyceni intensywnością działań w zakresie realizacji polskich inwestycji. Przyznali, że polskie doświadczenia są dla nich inspiracją i chcą poznać cały proces wdrażania nowych technologii, cyfryzacji i bezpieczeństwa w transporcie, oprócz zagadnień inżynierskich.

Minister R. Weber podkreślił, jak ważną rolę w rozwoju gospodarczym państwa odgrywają inwestycje infrastrukturalne, używając jako przykładu korytarza Via Carpatia w Polsce. Wspomniał również o firmach, które dzięki poprawie jakości dróg podjęły decyzję o inwestycji w danym regionie.

Delegacja Mołdawii odwiedziła Polskę, aby poznać system dróg publicznych. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury przedstawili główny dokument programowy rozwoju drogowego: Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych oraz system wsparcia dla samorządów wykonujących inwestycje drogowe: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Oprócz tego zaprezentowano także inne programy drogowe, w tym Program Budowy 100 obwodnic oraz Program wzmocnienia krajowej sieci drogowej do 2030 roku.

Planowanie strategiczne i realizacja inwestycji drogowych to dwa procesy, które wymagają odpowiedniego finansowania i powiązania z programami i politykami Unii Europejskiej.

Ministrowie z Polski i Mołdawii wspólnie pracują nad Wstępnym studium wykonalności dla nowego unijnego korytarza kolejowego o normalnym rozstawie szyn, które połączy Polskę, Ukrainę, Rumunię i Mołdawię i stworzy nowoczesne połączenie transportowe między UE, Mołdawią i Ukrainą.

Korytarz kolejowy o europejskim rozstawie szyn połączyłby Polskę, Ukrainę, Rumunię i Mołdawię, tworząc w ten sposób alternatywny korytarz logistyczny dla transportu z Azji do Europy. Jest to szczególnie ważne w obecnej sytuacji politycznej, a jego uruchomienie może okazać się kluczowe w przyszłości – powiedział wiceminister R. Weber.

Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest zapewnienie łączności, przez co pragniemy uzyskać finansowanie od Unii Europejskiej w celu przebudowy ponad 250 km linii kolejowych. Oczekujemy, że Polska będzie nam w tym wsparciem, jak również w staraniach o środki z Centralnego Funduszu Kolejowego – stwierdziła minister Lilia Dabija.

R. Weber, jako wiceminister, wyraził swoje silne poparcie dla inicjatyw mających na celu rozwój współpracy transgranicznej, która jest niezbędna do wzmocnienia jedności politycznej i transportowej w tej chwili.

Ministrowie poruszyli również temat lotnictwa, w tym perspektywy rozwoju polskiego przewoźnika lotniczego na trasie do Kiszyniowa. Strona mołdawska wyraziła zainteresowanie wykorzystaniem wzorców polskich w organizacji lotnisk, jak również w opracowaniu planów rozwoju, tak aby lotnisko w Kiszyniowie funkcjonowało sprawnie, nowocześnie i zgodnie z zasadami fair play.

Ministrowie wymienili się doświadczeniami i informacjami dotyczącymi sytuacji na rynku przewozów drogowych, z uwzględnieniem zmian szlaków komunikacyjnych w obecnych realiach geopolitycznych, oraz działań poszczególnych resortów w celu przeciwdziałania powodziom.

Serwis PAP zapewnia publikację komunikatów bez podejmowania jakichkolwiek zmian w ich treści. Odpowiedzialność za treść komunikatów spoczywa na nadawcy, zgodnie z przepisami ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ