Home Biznes ZUE SA (49/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

ZUE SA (49/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 29 września 2022 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez ZUE najkorzystniejszej oferty (aukcja elektroniczna) w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych, systemu dynamicznej informacji podróżnych na odcinku Będzin – Katowice Szopienice Południowe w ramach projektu „Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: linia E”.

Zamawiający: PKP PLK S.A.

Wartość netto złożonej przez ZUE oferty: 785,1 mln zł.

Wartość brutto złożonej przez ZUE oferty: 965,7 mln zł.

Termin realizacji zadania: 44 miesiące.

Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie wynosi 979,9 mln zł brutto. O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ