Home Biznes ANSWEAR.COM SA (29/2022) Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

ANSWEAR.COM SA (29/2022) Zmiana udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000816066, („Spółka”), zawiadamia, że w dniu 22 grudnia 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od stron porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w przedmiocie zmiany udziału w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W załączeniu otrzymane zawiadomienie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ