Home Biznes RESBUD SE (3/2023) Informacja o zmianie Państwa Macierzystego

RESBUD SE (3/2023) Informacja o zmianie Państwa Macierzystego

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd RESBUD SE („Spółka”, „Emitent”), w realizacji obowiązku zawartego w art. 55a ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i zasadach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu, informuje, że dokonuje wyboru Rzeczpospolitej Polskiej na Państwo Macierzyste w miejsce dotychczasowej Republiki Estonii.

Zmiana nastąpiła w związku z przeniesieniem siedziby Emitenta z Tallina (Republika Estonii) do Modlniczki Rzeczpospolita Polska. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 29 grudnia 2022 r., o czym Emitent informował w Raporcie bieżącym nr 24/2022.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ