Home Biznes ZUE SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

ZUE SA (1/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

1)Raport roczny za rok obrotowy 2022 – 21.03.2023 r.

2)Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022 – 21.03.2023 r.

3)Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 17.05.2023 r.

4)Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – 22.08.2023 r.

5)Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 15.11.2023 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie będzie publikowała:

1)raportów kwartalnych za IV kwartał 2022 r. oraz raportów kwartalnych za II kwartał 2023 r. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie),

2)odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za I oraz III kwartał 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanych raportach kwartalnych za I oraz III kwartał 2023 r., kwartalnych informacji finansowych, zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia,

3)odrębnego raportu półrocznego za 2023 r. z racji zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym, półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ