Home Biznes STALPRODUKT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

STALPRODUKT SA (1/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

by Wiadomości Kraków
0 comment

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Zarząd Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni („Spółka”) podaje do wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

1. Raporty kwartalne:

– Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2022 r. – 28 lutego 2023 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 15 maja 2023 r.

– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r. – 15 listopada 2023 r.

2. Raport półroczny:

– Skonsolidowany raport za I półrocze 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r.

3. Raporty roczne:

– Jednostkowy raport roczny za 2022 r. – 28 kwietnia 2023 r.

– Skonsolidowany raport roczny za 2022 r. – 28 kwietnia 2023 r.

4. Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej – 28 kwietnia 2023 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:

1) zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową;

2) zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania;

3) zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ