Home Biznes ZUE SA (44/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez Spółkę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dotyczącym zamówienia pn.: „Utrzymanie, konserwacja i naprawy infrastruktury tramwajowej Miasta Krakowa w latach 2022 – 2025”.

Zamawiający: Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 120,6 mln zł.

Wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty: 148,4 mln zł.

Termin realizacji zadania: od dnia 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r.

Kryteria oceny ofert:

1)cena – 60%.

2)gwarancja – 40%.

O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ