Home Biznes Ochrona Krakowa przed Powodzią: Bieżanów w Akcji

Ochrona Krakowa przed Powodzią: Bieżanów w Akcji

by Wiadomości Kraków
0 comment

Browar, najstarszy i nieprzerwanie działający w Polsce, zapowiedział swój program inwestycyjny na następne trzy lata, który pozwoli maksymalnie wykorzystać jego obecne zdolności produkcyjne oraz da możliwość kilkukrotnego ich zwiększenia. W skład projektu wchodzą m.in. instalacja nowej linii do puszek, remont tanków leżakowych, budowa magazynów dla surowców i gotowych produktów oraz prace konserwatorsko-remontowe, których szacunkowy koszt wynosi 65 mln PLN.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że w Krakowie zakończyły się prace mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa mieszkańców Bieżanowa i otaczających go terenów. Prace polegały na stworzeniu kilometrowej opaski brzegowej, która jest wyjątkowo wysoka – jej wysokość sięga nawet metra. Mur przeciwpowodziowy ma stanowić ochronę przed nagłym wezbraniem rzeki Serafy.

Mieszkańcy Bieżanowa mają powody do zadowolenia. Dzięki nadzorowanej przez Ministerstwo Infrastruktury Wód Polskich i Miasto Kraków infrastrukturze przeciwpowodziowej, mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Nowy system jest w stanie skutecznie zabezpieczyć przed wodą stuletnią, największą powodzią zdarzającą się tylko raz na sto lat – wyjaśnił Tomasz Tomala, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury.

Rzeka Serafa na terenie Krakowa przebiega przez zurbanizowane rejony miasta. Intensywne opady deszczu są coraz częściej spotykanym zjawiskiem, które stanowi realne zagrożenie dla przyległych terenów zabudowanych oraz infrastruktury. Uszczelnienie zlewni, w wyniku rozwoju miasta, powoduje, że w trakcie gwałtownych wezbrań, koryto rzeki nie jest w stanie pomieścić wszystkich wód opadowych. W rezultacie, sąsiednie tereny są zalewane, co może doprowadzić do uszkodzenia skarp brzegowych i budowli regulacyjnych. Prace utrzymaniowe, takie jak wykaszanie roślinności, udrożnianie koryta, usuwanie zatorów czy remont uszkodzonych ubezpieczeń, przyczyniają się jedynie do częściowej poprawy sytuacji, niemniej jednak nie minimalizują zagrożenia powodziowego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie współpracowało z Miastem Kraków, po wezbraniu w 2021 roku na terenie Bieżanowa, aby zapewnić bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w tym regionie. W ramach wspólnych działań, zbudowano mury z grodzic winylowych o wysokości od 50 cm do 1 m, wzdłuż brzegów Serafy – na prawym brzegu w rejonie osiedla Złocień oraz w okolicy zbiornika Bieżanów w rejonie osiedla Bieżanów. Wody Polskie zrealizowały swoją część projektu z szacunkową wartością 2 mln zł w IV kwartale 2022 r., natomiast Miasto Kraków ukończyło swoją inwestycję o szacunkowej wartości 10 mln zł właśnie w tym momencie.

Aby zapewnić bezpieczeństwo przyległych terenów, koryto Serafy zostało przystosowane do aktualnych przepływów i zagospodarowania wód. Wysokość opasek brzegowych została dostosowana przy użyciu murów z grodzic winylowych, aby zapobiec bezpośrednim zagrożeniom dla zabudowy mieszkaniowej. W efekcie tego dostosowania, pojemność koryta została zwiększona i umożliwiła bezpieczny spływ wód powodziowych.

Wody Polskie ukończyły inwestycję związaną z zabezpieczeniem Bieżanowa przed powodziami. Powstały zbiorniki na Serafie, które są kluczowym elementem tego systemu. Inwestycja ta była możliwa dzięki współpracy instytucji rządowych i samorządu, co jest doskonałym przykładem współdziałania.

RZGW w Krakowie chwali się wspólnym sukcesem. Dyrektor Radosław Radoń powiedział: „Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia będą się powtarzać i będą miały jeszcze większy wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miast i wsi”.

Wody Polskie prowadzą szeroko zakrojone działania mające skutecznie zabezpieczyć Kraków i Wieliczkę przed powodzią. Budowana jest kaskada pięciu zbiorników przeciwpowodziowych: dwóch na Serafie i trzech na potoku Malinówka. Zbiorniki te będą w stanie chronić obszar o powierzchni 16,5 tys. hektarów, a ich pojemność wynosi ok. 400 tys. m3. Przy obecnym stanie zaawansowania budowy zbiorniki będą w stanie skutecznie zatrzymać wodę powodziową o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia 1 proc., czyli taką, która pojawia się średnio raz na 100 lat.

17 maja 2023 roku, mieliśmy okazję przekonać się o skuteczności działania zbiorników. Intensywne opady deszczu spowodowały wzrost poziomu wód w korycie, jednakże nie doszło do piętrzenia na zbiornikach Malinówka 1 i Serafa 2, gdyż wypełniły one tylko przekroje dolotowe. Na zbiorniku Malinówka 2 nastąpiło jednak piętrzenie, a część wody opadowej została na jakiś czas zatrzymana w czaszy.

Serwis PAP zapewnia publikację komunikatów w formie w jakiej są dostarczone przez nadawcę, bez dokonywania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca odpowiada za zgodność treści komunikatu z prawem, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ