Home Biznes ZUE SA (52/2022) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rynku rumuńskim.

ZUE SA (52/2022) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na rynku rumuńskim.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE), informuje, iż w dniu 5 października 2022 r. Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie: Spółka, Drum Asfalt S.R.L z siedzibą w Oradea (Rumunia) jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Projekty typu „Quick Wins” – Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 412 – 5 Lot (19 408 km).” (Przetarg).

Spółka informowała o złożeniu oferty przez Konsorcjum w niniejszym Przetargu w raporcie bieżącym nr 40/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Zamawiający: Krajowa Spółka Kolejowa – „C.F.R.” S.A. – Oddział Regionalny C.F. Cluj.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty po przeliczeniu na polską walutę: ok. 85,7 mln zł, z czego ok. 50% przypada na Spółkę.

Termin realizacji zadania: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

O kolejnych etapach dotyczących Przetargu Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ