Home Biznes Rozpoczęcie budowy obwodnicy Zabierzowa: Nowy etap w rozwoju miasta

Rozpoczęcie budowy obwodnicy Zabierzowa: Nowy etap w rozwoju miasta

by Wiadomości Kraków
0 comment

Spółki GAZ-SYSTEM i Orlen oficjalnie zawarły umowę dotyczącą regazyfikacji LNG w terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej. Ten nowoczesny gazoport zapewni Polsce i regionowi Europy Środkowo-Wschodniej dostęp do importowanego gazu ziemnego i będzie ważnym elementem infrastruktury.

Inwestycja o wartości 676 mln zł w powiecie krakowskim zbliża się do realizacji. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło rozpoczęcie prac związanych z budową obwodnicy Zabierzowa. Planowane działania obejmują przygotowanie terenu, w tym rozbiórkę budynków oraz prowadzenie rozpoznania saperskiego, oraz przygotowanie dróg technologicznych. Nowa droga będzie częścią drogi krajowej nr 79. Realizacją kontraktu zajmie się firma Budimex.

Inwestycja o długości ponad 10 km połącząca okolice węzła Modlniczka i miejscowości Rudawa, jaką jest budowa obwodnicy Zabierzowa, jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. W jej skład wchodzi m.in. ok. 300-metrowy tunel. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych i oddania obwodnicy do ruchu to II połowa 2027 roku.

Kilka tygodni temu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła decyzję o podpisaniu umowy na budowę obwodnicy Zabierzowa. Realizacja tego zadania ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenie natężenia ruchu, a co za tym idzie – ułatwienie podróżowania. Przez miasto codziennie przemieszcza się nawet 20 tys. pojazdów, w tym wiele samochodów ciężarowych. Minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk, wyraził determinację w dążeniu do szybkiego zakończenia inwestycji, co ucieszy mieszkańców Zabierzowa – którzy czekali na tę inwestycję przez ponad 20 lat.

GDDKiA i Minister Infrastruktury wspólnie zatwierdzili aneks do Programu inwestycji, który pozwolił na podpisanie umowy na realizację obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. Przetarg na budowę obwodnicy wywołał dwukrotne odwołania wykonawców od wyboru najkorzystniejszej oferty. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołania, co zmusiło Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do unieważnienia wyboru. Ostatecznie, po sprawdzeniu ofert zgodnych z kosztorysem GDDKiA, za najkorzystniejszą została uznana oferta, która przekroczyła wcześniej zakładany koszt.

Inwestycja w obwodnicę Zabierzowa obejmuje budowę drogi klasy GP o długości 10,3 km. Początkowy przebieg będzie dwujezdniowy, a dalszy jednojezdniowy. Obwodnica ominie tereny zabudowane podkrakowskiego Zabierzowa. Budowa oferuje także tunel o długości ok. 300 m, cztery mosty, siedem wiaduktów, kładki dla pieszych i rondo. Ponadto w ramach inwestycji zostanie przebudowana infrastruktura (energetyczna, telekomunikacyjna, sieci wodno-kanalizacyjna, gazowa). Dodatkowo powstaną odwodnienie, zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, oświetlenie drogowe, stanowisko do kontroli i ważenia pojazdów, zatoki autobusowe oraz system zarządzania ruchem.

Kraków i okolice to jedne z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Polsce. Obfituje w piękne tereny przyrodnicze i jest stolicą regionu, dlatego też jest ono tak chętnie odwiedzane przez turystów. Zabierzów i okoliczne miejscowości są częścią Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i cieszą się popularnością wśród mieszkańców i turystów. Inwestycja w postaci nowej trasy pozwoli na poprawę warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego w aglomeracji krakowskiej, zwiększenie komfortu jazdy oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu.

Zabierzów stanowi ważny węzeł komunikacyjny pomiędzy Krakowem a zachodnią Małopolską oraz województwem śląskim. Droga krajowa nr 79, która przechodzi przez tę miejscowość, jest codziennie uczęszczana przez ponad 21,4 tys. pojazdów. Dlatego władze samorządowe i mieszkańcy zabiegają o wybudowanie obwodnicy, która znacząco poprawi bezpieczeństwo i komfort życia, wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miasta.

Proponowana droga pozwoli na szybkie i wygodne dotarcie pasażerów na lotnisko Kraków Airport.

Wszystkie komunikaty publikowane przez serwis PAP są prezentowane w stanie niezmienionym, bez uwzględniania jakichkolwiek zmian w treści. Każdy nadawca komunikatu odpowiada za jego treść, zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ