Najnowsze

Przeżyj oszałamiający spektakl bijącej rekordy światowej trasy koncertowej Coldplay „Music Of The Spheres” Lato 2022 – ruch lotniczy w Polsce wraca do normy, trudniej podróżowało się m.in. z Czech i Niemiec HAUSER ogłasza pierwszą solową trasę. Zagra dwa koncerty w Polsce Niepewność paraliżuje branżę turystyczną Amazon Prime obchodzi swoje pierwsze urodziny w Polsce nową akcją dla klientów, Ekskluzywne Okazje Amazon Prime, od 11 do 12 października

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 1 czerwca 2022 r. obustronnie podpisanej umowy z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. z siedzibą Warszawie (PKP PLK) pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót na stacji Zakopane w zakresie zwiększającym możliwości eksploatacyjne stacji w ramach Projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane” o wartości 20,8 mln zł netto (Umowa), łączna wartość netto umów zawartych z spółkami grupy kapitałowej PKP PLK a ZUE w okresie od dnia 17 lutego 2022 r. wyniosła ok. 41,5 mln zł netto.

Współpraca Spółki z PKP PLK w ramach wskazanej powyżej łącznej wartości umów, obejmuje w szczególności Umowę. Termin realizacji prac w ramach Umowy został ustalony na czas ok. 583 dni od daty podpisania Umowy.

Współpraca z PKP PLK w ramach Umowy odbywa się na warunkach typowych dla tego rodzaju współpracy w szczególności w obszarze warunków technicznych czy zabezpieczenia jej realizacji, odpowiedzialności, jak również możliwości zakończenia współpracy (w zakresie wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy). Okres gwarancji/rękojmi udzielonej przez Spółkę oraz rękojmi wynosi 48 miesiące. Umowa określa możliwość naliczenia kar umownych Spółce w przypadku m.in. niewykonania w terminie etapu Umowy, czy też odstąpienia od umowy przez PKP PLK z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia netto. Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ