Home Biznes SHOPER SA (23/2022) Powołanie Członka Zarządu Spółki Shoper SA

SHOPER SA (23/2022) Powołanie Członka Zarządu Spółki Shoper SA

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie „Spółka” informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powołała w dniu 29 grudnia 2022 roku Panią Annę Miśko na członka Zarządu Spółki. Pani Anna Miśko obejmie funkcję z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Pani Anna Miśko od 1,5 roku pełniła w Spółce stanowisko Dyrektora ds. Personalnych. W latach 2015 – 2021 pełniła rolę dyrektora ds. zasobów ludzkich w home.pl S.A. – wiodącym dostawcy usług internetowych dla małych i średnich firm w Europie Środkowo-Wschodniej. W przeszłości jej kariera związana była z obszarami kadrowymi w firmach wytwarzających oprogramowanie na zamówienie tzw. software house.

Pani Anna Miśko ukończyła studia na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada także dyplom studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Pani Anna Miśko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w Krajowym Rejestrze Zadłużonych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ