Home Biznes IMPERIO ASI SA (18/2022) Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszami Cosma Group S.A.

IMPERIO ASI SA (18/2022) Podpisanie aneksu do umowy przedwstępnej z udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszami Cosma Group S.A.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2022 z dnia 9.06.2022 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30.06.2022 r. został podpisany pomiędzy kluczowymi udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej: „CC”), a także Emitentem oraz z Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „CG) i akcjonariuszami CG tj. Panem Arturem Górskim i Panem Januarym Ciszewskim aneks nr 1 do przedwstępnej umowy zobowiązującej do zawarcia umowy – porozumienia wspólników CC oraz akcjonariuszy CG.

Zgodnie z aneksem Strony postanowiły przesunąć termin na zawarcie umowy przyrzeczonej z dnia 30 czerwca 2022 r. na dzień 31 sierpnia 2022 r. Pozostałe zapisy przedwstępnej umowy nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ