Home Biznes MOSTOSTAL WARSZAWA SA (18/2022) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty – Budowa nowego terminala Cargo w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice

MOSTOSTAL WARSZAWA SA (18/2022) Informacja w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty – Budowa nowego terminala Cargo w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż Spółka 12 października 2022 r. została powiadomiona przez Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o. („Zamawiający”) o wyborze najkorzystniejszej oferty Mostostalu Warszawa S.A. w postępowaniu pn. „Budowa nowego terminala Cargo w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice”.

Oferta złożona przez Spółkę obejmuje:

– Wartość umowy: 91,94 mln PLN brutto w tym prawo opcji na dostawę i montaż dodatkowych elementów budowlanych (bramki dozymetryczne oraz dźwignik rolkowy rozładunkowy) o łącznej wartości 0,58 mln PLN brutto. O skorzystaniu z prawa opcji Zamawiający zobowiązany jest poinformować Spółkę w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy obejmującej przedmiot niniejszego postępowania.

– Termin realizacji: 23 m-ce od dnia podpisania umowy.

– Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

– Okres gwarancji: dla konstrukcji budynków 120 miesięcy, szczelności dachu 60 miesięcy na pozostałe elementy 24 miesiące.

– Zabezpieczenie należytego wykonania: 5% ceny ofertowej brutto wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ