Home Biznes ANSWEAR.COM SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

ANSWEAR.COM SA (2/2022) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 r.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Answear.com SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

1. Raport roczny za 2021 r.: 28 marca 2022 r.

2. Raport za I półrocze 2022 r.: 12 września 2022 r.

3. Raporty kwartalne:

– raport za I kwartał 2022 r.: 18 maja 2022 r.

– raport za III kwartał 2021 r.: 17 listopada 2022 r.

Jednocześnie, Zarząd Answear.com SA informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2022 r. zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ