Home Biznes IMPERIO ASI SA (10/2022) Zawarcie umowy przedwstępnej z udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszami Cosma Group S.A.

IMPERIO ASI SA (10/2022) Zawarcie umowy przedwstępnej z udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. oraz akcjonariuszami Cosma Group S.A.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Spółki pod firmą IMPERIO ASI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 9.06.2022 r. została zawarta pomiędzy kluczowymi udziałowcami Cosma Cannabis Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (dalej: „CC”), a także Emitentem oraz z Cosma Group S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „CG) i akcjonariuszami CG tj. Panem Arturem Górskim i Panem Januarym Ciszewskim, przedwstępna umowa zobowiązująca do zawarcia umowy – porozumienia wspólników CC oraz akcjonariuszy CG (dalej: „SHA”).

Strony zobowiązały się współpracować w dobrej wierze i spowodować, aby w terminie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2022 r. została przez nie zawarta SHA.

Ustalono, iż treść SHA obejmie:

a) szczegóły doprowadzenia do połączenia CG z CC;

b) ustalenie treści Statutu CG po połączeniu;

c) corporate governance CG po połączeniu;

d) zasady rozporządzania akcjami CG przez Strony;

e) plany motywacyjne dla Zarządu Spółki oraz kluczowej kadry Spółki;

f) zasady pozyskania dodatkowych środków finansowych dla CC;

g) działania akwizycyjne Spółki;

h) zakaz konkurencji.

Jednocześnie Strony ustaliły, iż zawarta umowa przedwstępna ma charakter listu intencyjnego i nie może stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń przez Strony.

Realizacja ww. umowy może mieć wpływ na przyszłą sytuację majątkową i gospodarczą Emitenta.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ