Najnowsze

STARHEDGE SA (21/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.

Zarząd Mostostalu Warszawa S.A. („Spółka”) informuje, iż 3 lutego 2022 r. Spółka zawarła z Spravią Sp. z o.o. („Zamawiający”) dwie umowy na realizację etapów II oraz III w ramach zadania pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami, w tym odcinkami poza budynkami, wewnętrznym układem komunikacyjnym, placem zabaw, miejscami rekreacji i elementami małej architektury, na działkach 322/52, 322/53, 322/4, obr. 19 Podgórze, położonej w Krakowie przy ul. Myśliwskiej 55A i 55B”.

– Łączna wartość umów: 134,80 mln PLN netto.

– Termin realizacji: do 31.01.2024 r.

– Maksymalny okres gwarancji: 10 lat rękojmi i gwarancji jakości na wykonaną konstrukcję żelbetową, pokrycie dachowe, izolacje części podziemnej w tym dylatacje budynku, izolacje części nadziemnej budynku w tym dylatacje.

– Zabezpieczenie należytego wykonania: 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej (etap II), 10% wartości wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (etap III).

W ocenie Zarządu zawarta Umowa ze względu na jej znaczną wartość może mieć potencjalnie istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ