Home Biznes SHOPER SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

SHOPER SA (1/2022) Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022.

Raporty roczne:

– Raport roczny za rok 2021 – 21 kwietnia 2022

– Skonsolidowany raport roczny za rok 2021 – 21 kwietnia 2022

Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 17 maja 2022

– Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 15 listopad 2022

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku – 22 września 2022

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym Spółka nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Ponadto zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 roku oraz za II kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§80 ust. 4 oraz §62 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ