Home Biznes EFEKT SA (8/2022) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – treść procedowanych uchwał, informacja podjętych i niepodjętych uchwałach

EFEKT SA (8/2022) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – treść procedowanych uchwał, informacja podjętych i niepodjętych uchwałach

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 19 ust 1. pkt. 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [Dz.U. 2018 poz. 757], Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał procedowanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 16 maja 2022 roku (dalej: „Zgromadzenie”).

Jednocześnie Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.

Ostateczna treść podjętych przez ZWZ Spółki uchwał oraz uchwały, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ