Home Biznes ZUE SA (36/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

ZUE SA (36/2022) Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 15 lipca 2022 r. Konsorcjum w składzie: Spółka oraz Drum Asfalt S.R.L z siedzibą w Oradea (Rumunia) złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym na rynku rumuńskim dotyczącym zamówienia pn.: „Projekty typu „Quick Wins” Prace związane z usunięciem ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni torowej – SRCF BRAOV (realizacja) 21 części – oferta złożona w zakresie części od 3-19.”

Udział Spółki w Konsorcjum wynosi ok. 50%.

Zamawiający: państwowa spółka kolejowa w Rumunii działająca pod nazwą „C.F.R.” S.A. – Oddział Regionalny C.F. Braszów.

Budżet Zamawiającego na przedmiotowe zadanie po przeliczeniu na polską walutę stanowi równowartość ok. 256 mln zł. Ze względu na ograniczenia prawne wynikające z procedur przetargowych obowiązujących na rynku rumuńskim informacja nt. wartości złożonej oferty na obecnym etapie postępowania przetargowego objęta została ograniczeniem w zakresie ujawnienia w przestrzeni publicznej.

Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym przetargu jest cena.

Termin realizacji zadania: 18 miesięcy od dnia podpisania umowy.

O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ