Home Biznes Gazyfikacja Szczawnicy i okolicznych gmin – 91 mln zł inwestycji od PSG

Gazyfikacja Szczawnicy i okolicznych gmin – 91 mln zł inwestycji od PSG

by Wiadomości Kraków
0 comment

Uroczystość w Łącku, zorganizowana z okazji zakończenia inwestycji realizowanej przez Polską Spółkę Gazownictwa, uświetnili Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz Marian Żołyniak, członek zarządu PSG. Projekt pozwolił na przyłączenie ponad 6 tys. nowych odbiorców gazu w sześciu gminach Małopolski, a wynikająca z niego wartość to aż 91 mln zł.

Realizacja projektu umożliwiła mieszkańcom gmin: Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem i Szczawnica w województwie małopolskim dostęp do błękitnego paliwa. W ramach trzech etapów powstało ponad 80 km gazociągów oraz dwie stacje redukcyjno-pomiarowe, co pozwoliło na podłączenie ok. 700 nowych odbiorców, w tym hotele i pensjonaty. To miało korzystny wpływ na jakość powietrza w regionie.

„Chciałbym pogratulować Polskiej Spółce Gazownictwa i samorządowcom doprowadzenia do zakończenia tej niezwykle ważnej inwestycji. Dobra współpraca na poziomie lokalnym jest kluczowa, zwłaszcza gdy inwestycja realizowana jest w tak wymagających warunkach terenowych” – powiedział Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Polska Spółka Gazownictwa przeprowadziła inwestycję, która pozwoliła na zgazyfikowanie sześciu gmin w Małopolsce. Projekt o wartości 91 mln zł obejmował budowę 80 km gazociągów oraz dwóch stacji redukcyjno-pomiarowych, a przyłączenie ponad 6 tys. nowych odbiorców przyniosło w

„Rozbudowa sieci gazowej jest obecnie szczególnie ważna, gdyż stanowi odpowiedź na wyzwania stojące przed polskim ciepłownictwem” – dodał.

Uczestnicy wydarzenia parlamentarnego – senator Jan Hamerski, posłowie Anna Paluch i Patryk Wicher – podkreślili, jak ważne są inwestycje w zakresie przejścia na paliwa niskoemisyjne dla obszarów turystycznych i uzdrowiskowych.

„Polska Spółka Gazownictwa niedawno obchodziła dziesiątą rocznicę powstania. Od dekady realizujemy cel, jakim jest rozbudowa sieci gazowej na terenie całego kraju. Paliwo gazowe jest najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym i powinno być dostępne dla wszystkich, gdyż umożliwia poprawę jakości powietrza, pomaga tworzyć nowe miejsca pracy, a w obecnym okresie przejściowym nie ma dla niego alternatywy” – stwierdził Marian Żołyniak, członek zarządu PSG ds. technicznych.

Polska Spółka Gazownictwa z sukcesem zakończyła realizację projektu zgazyfikowania sześciu gmin Małopolski. Przyłączenie ponad 6 tysięcy nowych odbiorców i budowa 80 kilometrów gazociągów w trzech etapach wymagały dużego wysiłku i zaangażowania lokalnych samorządów oraz wykonawc

„Dziękuję posłom i senatorom za zaangażowanie we wdrażanie zmian w prawie, które pomagają coraz szybciej realizować inwestycje w sieć gazową. Jednocześnie apeluję o dalsze dostosowywanie rozwiązań prawnych do współczesnych potrzeb” – podkreślił.

Realizacja projektu sięgnęła wartości 91 mln zł, z czego dofinansowanie unijne stanowiło blisko 24 mln zł. Jest to jeden z wielu przykładów inwestycji przeprowadzonych w województwie małopolskim.

„W ciągu ostatnich sześciu lat w Małopolsce udało się ukończyć inwestycje warte ponad 2,6 mld zł, dzięki czemu przyłączono do sieci 80 tys. nowych odbiorców i wybudowano 3 tys. km nowych gazociągów. Serdecznie dziękuję lokalnym samorządowcom, a także wykonawcom, bez których doświadczenia i zaangażowania nie udałoby się tak sprawnie zrealizować inwestycji przebiegającej w tak trudnym i wymagającym terenie” – podsumował Paweł Firlej, dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie.

Nasza inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego, a dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 7.1, jesteśmy w stanie to zrealizować. Inwestycja obejmuje inteligentne systemy magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, dzięki czemu możemy zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa i jakości energii w całej naszej sieci.


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ