Home Biznes ELEKTROTIM SA (4/2023) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

ELEKTROTIM SA (4/2023) Informacja o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu

by Wiadomości Kraków
0 comment

Spółka ELEKTROTIM S.A. z/s we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że otrzymała w dniu 22.02.2023 r. od TAURON Dystrybucja S.A. z/s w Krakowie – Oddział w Wałbrzychu zawiadomienie o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Wzrost mocy przyłączeniowej zakładu produkcyjnego TOYOTA. Rozbudowa stacji R-Uczniowska.” (dalej: zadanie).

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej oraz realizacja na jej podstawie robót na stacji R-Uczniowska w Wałbrzychu polegających na rozbudowie: terenu stacji, rozdzielni 110 kV oraz rozdzielni 20 kV wraz z powiązaniem z istniejącą infrastrukturą stacji na potrzeby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Wartość oferty złożonej przez ELEKTROTIM S.A. to 14.670.000,00 zł netto (słownie: czternaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych).

Spółka ELEKTROTIM S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy.

Spółka podaje fakt otrzymania zawiadomienia do publicznej wiadomości biorąc pod uwagę portfel zamówień ELEKTROTIM S.A., szacowanie ryzyka oraz z uwagi na znaczenie dla przychodów Spółki i Grupy w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ