Home Biznes ZUE SA (6/2022) Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy.

ZUE SA (6/2022) Zawarcie z PEKAO S.A. aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) informuje, iż w dniu 3 lutego 2022 r. Spółka zawarła z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (PEKAO) aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy o charakterze odnawialnym (Aneks).

Na podstawie Aneksu zwiększono limit linii (Limit) z kwoty 50 mln zł do kwoty 75 mln zł. Spółka będzie mogła wykorzystywać kwotę Limitu na gwarancje bankowe wszystkich rodzajów (w tym, w szczególności gwarancji wadialnych, przetargowych, dobrego wykonania kontraktu, rękojmi) udzielanych na zlecenie Spółki, związanych z zabezpieczeniem kontraktów wykonywanych przez Spółkę.

Z zastrzeżeniem konieczności aktualizacji zabezpieczeń związanych z umową w pozostałym zakresie umowa o wielocelowy limit kredytowy nie uległa istotnym zmianom.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ