Home Społeczeństwo i polityka MFiPR: Będą dotacje z KPO dla branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury (komunikat)

MFiPR: Będą dotacje z KPO dla branży hotelarskiej, gastronomii, turystyki i kultury (komunikat)

by Wiadomości Kraków
0 comment

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłasza, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły starać się o dofinansowanie na rozbudowę hoteli, wyposażenie oraz rozbudowę kawiarni i restauracji. Dotacje będą udzielane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) i ogłoszone przez wiceministrów Jan Szyszko i Jacek Protas.

Ogłoszenie nowych zasad naboru do programu miało miejsce dzisiaj, z udziałem wiceministrów Jan Szyszko w Zielonej Górze oraz Jacek Protas w Krakowie. Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli ubiegać się o bezzwrotne dotacje na rozbudowę i wyposażenie swoich obiektów, zgodnie z ogłoszonymi zasadami.

Dla województwa lubuskiego i całej Polski mamy dobrą wiadomość. Na początku maja rozpocznie się jeden z pierwszych naborów z KPO, opiewający na ponad 1,2 mld zł. Adresatami będą małe i średnie firmy z branży HoReCa – ludzie z sektora turystyczno-rekreacyjnego – poinformował wiceminister Jan Szyszko w Zielonej Górze.

Rada Unii Europejskiej zatwierdziła pierwszy wniosek o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy, co oznacza, że do połowy kwietnia tego roku Polska otrzyma 27 mld zł. Te fundusze są przeznaczone dla sektorów gospodarki polskiej, które ucierpiały najbardziej w wyniku pandemii COVID-19. W ramach tego planu branża gastronomiczna i hotelarska (HoReCa), a także turystyczna i kulturalna będą mogły ubiegać się o bezzwrotne dotacje jako formę wsparcia finansowego – poinformował wiceminister Jacek Protas.

Jakie są dostępne opcje dotacji?

Firmy MŚP mogą otrzymać wsparcie na modernizację lub rozszerzenie swojej działalności w celu zwiększenia odporności na przyszłe kryzysy oraz promowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy można otrzymać na działania w ramach trzech komponentów:

1. Komponent inwestycyjny

– Zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług

– Przeprowadzenie roboty budowlanej, w tym budowa nowych linii produkcyjnych

– Zakup maszyn i urządzeń wyposażenia

2. Komponent szkoleniowy

– Podnoszenie kwalifikacji/przekwalifikowanie pracowników

– Unowocześnienie lub rozszerzanie profilu działalności

3. Komponent doradczy

– Opracowanie modelu biznesowego

– Przygotowanie procedur technicznych

– Wsparcie związane z zieloną transformacją i transformacją cyfrową

Wsparcie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Bezzwrotne dotacje z Krajowego Planu Odbudowy są adresowane do firm z całego kraju, które w 2020 lub 2021 roku miały spadek obrotów o co najmniej 30 procent w porównaniu do poprzedniego roku.

Program HoReCa ma budżet ponad 1,2 mld złotych i ma na celu wsparcie co najmniej 2,5 tys. przedsiębiorstw poprzez inwestycje w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach KPO.

Wsparcie będzie dostępne w wysokości od 50 tys. złotych do 540 tys. złotych, przy maksymalnej wartości wydatków kwalifikowalnych wynoszącej 600 tys. złotych. Wkład własny minimum wyniesie 10 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Realizacja inwestycji musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r., nie przekraczając 12 miesięcy.

UWAGA: Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA w likwidacji jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca ponosi odpowiedzialność za treść komunikatu, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ