Home Biznes ANSWEAR.COM SA (4/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

ANSWEAR.COM SA (4/2023) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 r.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd spółki Answear.com SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie § 80 ust. 1

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących

i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem

członkowskim („Rozporządzenie”) niniejszym podaje do wiadomości publicznej terminy publikacji

raportów okresowych w 2023 roku:

1. Raport roczny za 2022 r.: 29 marca 2023 r.

2. Raport za I półrocze 2023 r.: 26 września 2023 r.

3. Raporty kwartalne:

– raport za I kwartał 2023 r.: 23 maja 2023 r.

– raport za III kwartał 2023 r.: 21 listopada 2023 r.

Jednocześnie, Zarząd Answear.com SA informuje, że Spółka nie będzie publikować raportu

kwartalnego za IV kwartał 2023 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r. zgodnie z § 79 ust. 2

Rozporządzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ