Home Biznes Kolej – transport przyszłości: wystąpienie wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela

Kolej – transport przyszłości: wystąpienie wiceministra infrastruktury Andrzeja Bittela

by Wiadomości Kraków
0 comment

Capitea ogłosiła wyniki finansowe za 2022 rok, osiągając odzyski w wysokości 164,3 mln zł, 84,3 mln zł gotówki operacyjnej, 14% redukcji kosztów wynagrodzeń oraz wypłatę 48,1 mln zł rat układowych.

Z wielką przyjemnością Ministerstwo Infrastruktury informuje o nadchodzącej konferencji PKP Polskich Linii Kolejowych pt. „Kolej – transport przyszłości”. Jest to szansa na rozmowy i dyskusje na temat wyzwań i korzyści wynikających z kolei jako środka transportu.

Rząd wspiera polską kolej od 8 lat, co zaowocowało znacznym wzrostem środków inwestycyjnych. Dzięki temu kolej staje się coraz bardziej wydajnym, ekologicznym i konkurencyjnym środkiem transportu.

Zapraszamy do udziału w konferencji i inspirujących dyskusji o kolei jako transportem przyszłości. Jesteśmy przekonani, że będzie to niezapomniane wydarzenie.

Liczymy na przybycie wszystkich zainteresowanych osób, abyśmy mogli wspólnie cieszyć się z ogromnego postępu, jaki przyniosła polska kolej.

Kolej staje się coraz bardziej dostępna dla coraz większej liczby osób.

Coraz więcej ludzi wybiera ten środek transportu jako swój sposób na przemieszczanie się.

Użytkownicy doceniają pozytywne przemiany, które zachodzą w transporcie kolejowym, a ich liczba systematycznie rośnie.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreśla, że polska kolej powinna wybić się na wyższy poziom i powrócić na swoje należne miejsce jako ważny środek transportu w nadchodzącej dekadzie.

Uważamy, że mieszkańcy wielu miejscowości z powodu likwidacji tysięcy kilometrów linii kolejowych w ostatniej dekadzie byli pozbawieni dostępu do transportu kolejowego, co doprowadziło do znacznego wzrostu wykluczenia komunikacyjnego. Dlatego podjęliśmy starania naprawcze, by przywrócić dostęp do kolei. Dzięki determinacji wszystkich zaangażowanych w tę sprawę osób obecnie możemy cieszyć się ciągłym rozwojem kolei i poprawą jej dostępności. Przywracane są nieczynne linie kolejowe, powstają nowe stacje i przystanki, a czas przejazdu skraca się. Kolej w Polsce ma się coraz lepiej.

Kontynuując wysiłki w celu ulepszenia infrastruktury, zainwestowaliśmy w nowoczesne pojazdy, które zapewniają wygodną i szybką podróż. Wdrożyliśmy również szereg usług dodatkowych, które znacznie ułatwiają poruszanie się po kraju.

Kolejnym krokiem była inwestycja w systemy informatyczne, aby ułatwić przewoźnikom i pasażerom planowanie i zakup biletów. Ponadto opracowaliśmy specjalną aplikację mobilną, aby wszyscy pasażerowie mogli śledzić swoje połączenia.

Dzięki wszystkim tym inicjatywom polskie koleje są dziś bardziej efektywne, komfortowe i bezpieczne. Należy podkreślić, że wszystkie te zmiany były możliwe dzięki wspólnej wizji i wspólnym wysiłkom. To jedyny sposób, aby zapewnić, że polska kolej będzie konkurencyjna i przyjazna dla użytkowników.

Inwestycje w modernizację i budowę nowych dworców kolejowych to kolejny krok, który wpływa na wzrost jakości usług dla pasażerów na terenie całej Polski. Nowoczesne przystanki, zapewniające komfortowy i wygodny przystanek, są niezbędnym elementem dla użytkowników transportu kolejowego.

Strategia Taborowa odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu pasażerom najwyższej jakości usług. Dzięki nowym i zmodernizowanym wagonom oraz zespołom trakcyjnym, wszyscy użytkownicy pociągów mogą cieszyć się wyższym standardem komfortu i bezpieczeństwa, niezależnie od regionu, w którym się znajdują.

Dzięki wieloletnim inwestycjom rządowym, wykluczenie komunikacyjne stało się przeszłością. Obecnie pociągi regionalne i dalekobieżne zatrzymują się na ponad 200 więcej stacjach i przystankach niż 8 lat temu. To znacząco zwiększyło dostęp do transportu kolejowego dla mieszkańców wielu miast i miasteczek. Według szacunków, blisko 600 tys. osób ma teraz dostęp do rozwoju i szans, jakie niosą za sobą połączenia kolejowe w Radzyniu Podlaskim, Lubinie, Rypinie czy Sobótce. To właśnie jest istotą zrównoważonego rozwoju: kolej powinna służyć wszystkim mieszkańcom naszego kraju.

Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej, zwany Kolej+, to nasz nowatorski projekt, który ma na celu zbudowanie lub odbudowanie połączeń kolejowych do wielu polskich miast i miasteczek, takich jak Lubsko, Niepołomice czy Janów Lubelski. Chcemy, aby to władze samorządowe wybrały te linie, które są najbardziej potrzebne, a rząd pomoże w realizacji tego celu poprzez dofinansowanie projektów do 85%. Przygotowaliśmy odpowiednie umowy z samorządami, a także ogłosiliśmy przetargi na prace projektowe i budowlane.

Dane statystyczne potwierdzają nasz sukces. Wybudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy ponad 7400 km torów kolejowych, 2140 przejazdów, 630 wiaduktów kolejowo-drogowych oraz 900 dworców, stacji i przystanków. To imponujące osiągnięcia, które na dodatek są widoczne i dostrzegalne dla każdego pasażera.

Nie zwalniamy tempa – w najbliższych latach wdrażamy ambitny Krajowy Program Kolejowy, Program Inwestycji Dworcowych, Strategię Taborową, Program Kolej Plus oraz komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Przyszłość kolei jest w naszych rękach.

Udział w konsultacjach Krajowego Programu Kolejowego do 2030 r. to świetna okazja do tego, aby wyrazić swoje stanowisko na temat inwestycji i zmian w polskim transportie. Zachęcamy do wzięcia w nich udziału i szczerze wymiany poglądów na ten temat.

Branża transportowa nieustannie ewoluuje, dlatego ważne jest, aby słuchać głosu i opinii wszystkich interesariuszy. Cenimy sobie szczerość i otwartość w wypowiedziach, jednak musimy pamiętać, że nie wszystkie opinie są wartościowe i wsłuchujemy się w nie tylko wtedy, kiedy są one realne i możliwe do zrealizowania.

Polska kolej została niedawno nagrodzona za wyraźny postęp w jakości usług, co w dużej mierze zawdzięcza znacznym nakładom finansowym, które nigdy nie były tak duże. Pasażerowie szybko odczuwają korzyści płynące z tych inwestycji.

W 2021 roku możemy oczekiwać rekordu XXI wieku, jeśli chodzi o przewozy pasażerskie. Wybór kolei jest coraz popularniejszy wśród Polaków, ponieważ jest to ekologiczny środek transportu, który zapewnia bezpieczeństwo, komfort i przewidywalność. Aby utrzymać tę tendencję, musimy konsekwentnie iść obraną przez nas drogą, dzięki której w niedalekiej przyszłości będziemy mogli osiągnąć poziom przewozów, jaki mieliśmy pod koniec XX wieku.

Naszym celem jest odrzucenie kultu bylejakości, który jest wyraźnie widoczny w wypowiedziach niektórych ekspertów. Nadal będziemy inwestować w polską kolej, niezależnie od wątpliwości dotyczących jej sensu i opłacalności.

Stale staramy się poprawiać jakość podróży koleją, aby nasza oferta była jeszcze bardziej wygodna i atrakcyjna. Wierzymy, że wspólnymi siłami możemy osiągnąć sukces, a przewozy pasażerskie koleją będą się nadal rozwijać.

Chociaż istotne jest, abyśmy cieszyli się ze wszystkich dotychczasowych osiągnięć w transporcie kolejowym, powinniśmy również trzymać się realnego obrazu sytuacji. Niestety, wciąż pozostaje wiele problemów do rozwiązania i wyzwań, które czekają na polski sektor transportu kolejowego.

Żaden dzień nie jest wolny od ryzyka, dlatego ciągle musimy dążyć do poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Wszyscy pracownicy i wykonawcy w branży kolejowej mają obowiązek traktować to wyzwanie priorytetowo, aby zapewnić bezpieczeństwo dla pasażerów i pracowników.

Komisja Transportu Kolejowego wskazuje, że wprowadzone przez nas działania w zakresie bezpieczeństwa skutkują zauważalnymi zmianami, jednakże wymagają stałego wsparcia i zaangażowania.

Cenimy pasażerów i stawiamy sobie za cel, aby zapewnić im jeszcze lepszą obsługę. Wszelkie nasze działania mają na celu dostosowanie oferty do ich potrzeb i oczekiwań. Prowadzi to do stale trwających rozważań nad tym, jakie wyzwania stoją przed nami, aby sprostać ich oczekiwaniom.

Na wielu polach wymagających uwagi zdecydowanie trzeba podjąć działania mające na celu udoskonalenie systemu.

Konieczne będzie wypracowanie nowych rozwiązań, które pozwolą na lepsze wykonanie zadań.

Pasażerowie oczekują poprawy punktualności, a także wyeliminowania wszelkich przyczyn opóźnień, zarówno tych zależnych od przewoźnika, jak i od zarządcy infrastruktury.

Aby zrealizować te cele, niezbędne są pieniądze, ale także systemowe zmiany w sposobie działania.

Pasażerowie oczekują, aby przed i w trakcie podróży były im dostarczane rzetelne i wyczerpujące informacje, co pozwoli im na szybkie i bezpieczne dotarcie do wyznaczonego miejsca.

Pasażerowie chcą, aby ich potrzeby i preferencje były brane pod uwagę przy projektowaniu rozkładu jazdy. Oczekują, że pociągi regionalne będą lepiej skomunikowane z dalekobieżnymi na węzłach kolejowych.

Minister właściwy ds. transportu wraz z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i przewoźnikami współpracuje nad budową najlepszego możliwego rozkładu jazdy.

Pasażerowie zasługują na szybsze dotarcie do celu, co wymaga wykorzystania w pełni możliwości zmodernizowanych linii.

Dobra jakość usług jest szczególnie istotna i dotyczy zarówno sprawności technicznej wagonów, jak i dbania o ich wyposażenie. Ostatnio udało się dużo osiągnąć w tym zakresie i o dalszą poprawę w tej dziedzinie bardzo prosimy.

Naszym celem jest zapewnienie pasażerom i potencjalnym pasażerom lepszej stabilności oferty kolejowej, aby mogli oni wykształcić pożądane nawyki transportowe. Pracujemy nad tym, aby oferta była bardziej stabilna i abyśmy mogli to osiągnąć w możliwie najkrótszym czasie.

Rozważyć warto, czy należy wprowadzić regulacje prawne, które pozwolą na odciążenie marszałków województw od decyzji dotyczących inwestycji w trasy kolejowe. Warto również zauważyć, że obecnie zaangażowanie marszałków województw w kwestie inwestycji kolejowych jest bardzo różne.

Naszym obowiązkiem jest dostarczanie najwyższej jakości usług pasażerom, dlatego musimy bezustannie dążyć do poprawy stanu polskiej kolei. Jeśli będziemy konsekwentnie realizować nasze cele z odpowiednią determinacją i miłością do kolei, wyjdziemy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, które już teraz są wysokie, a będą jeszcze wzrastać z każdym postępem.

W dzisiejszych czasach transport kolejowy odgrywa bardzo ważną rolę w Polsce, dlatego też musimy nadal pracować nad jego rozwojem. Przez ostatnie 8 lat wielu z Państwa włożyło wiele wysiłku w wykonanie tej pracy i z tego powodu należy im się uznanie. Warto czerpać satysfakcję z tego, jak wiele udało nam się do tej pory osiągnąć. To powinno być dla nas motywacją do dalszego wprowadzania zmian w krajowym transporcie kolejowym, aby zapewnić jak najwyższy standard usług.

Transport publiczny to wizja przyszłości dla wszystkich miast. Jest to przyjazny dla środowiska i wygodny sposób podróżowania, który z czasem stanie się coraz bardziej popularny.

Wszystkie komunikaty publikowane w serwisie PAP są zgodne z ich oryginalną treścią i formą dostarczoną przez nadawcę. Odpowiedzialność za ich treść spoczywa na nadawcy, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo Prasowe.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ