Home Biznes BORYSZEW SA (54/2022) Zgoda Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie do spółki NPA Skawina Spółka z o.o. z siedzibą

BORYSZEW SA (54/2022) Zgoda Rady Nadzorczej Boryszew S.A. na wniesienie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie do spółki NPA Skawina Spółka z o.o. z siedzibą

by Wiadomości Kraków
0 comment

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w ostatnim raporcie okresowym za III kwartał 2022 roku, Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2022 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie upoważnienia i zobowiązania zawartego w uchwale nr 26 z dnia 14 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. oraz po zapoznaniu się z wyceną zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Boryszew S.A. w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina („Oddział NPA Skawina”) wyraziła zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Boryszew S.A., w postaci Oddziału NPA Skawina, o wartości rynkowej 126.367 tys. złotych, jako aportu do spółki NPA Skawina Spółka z o.o. z siedzibą w Skawinie w której 100% udziałów posiada Emitent, w zamian za objęcie przez Emitenta udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z ww. procesem, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ