Home Biznes SHOPER SA (22/2022) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku

SHOPER SA (22/2022) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2022

z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku, którego publikacja miała nastąpić w dniu 15 listopada 2022 roku.

Nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku został ustalony na dzień

3 listopada 2022 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ