Home Biznes Krakowski Bank Spółdzielczy podwoił wynik finansowy. Rekord w ponadstuletniej historii

Krakowski Bank Spółdzielczy podwoił wynik finansowy. Rekord w ponadstuletniej historii

by Wiadomości Kraków
0 comment

Bank zbiera plon nowego otwarcia, jakim były odważne decyzje personalne podjęte przez radę nadzorczą. Dzięki nim KBS wzmocnił pozycję rynkową i rozpoczął proces innowacji w bankowości spółdzielczej na skalę, jakiej do tej pory nie było.

„Bank uniknął konieczności wdrożenia planu naprawy. Stało się tak dzięki decyzjom rady nadzorczej, która dokonała zmian w zarządzie w czerwcu 2020 roku. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że ten ruch był kluczowy dla odbudowy znaczenia rynkowego KBS. Nasze istotne wskaźniki nadzorcze, w tym wymogi kapitałowe, są w pełni rynkowo spełnione. Oczekujemy, że roczny wynik finansowy potwierdzi naszą pozycję i będzie dowodem na to, że rada nadzorcza podjęła niezbędne kroki w kierunku koniecznego rozwoju KBS” – mówi przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skoczek.

Stabilna pozycja Banku pozwoli na większą aktywizację nowych klientów, a przede wszystkim na przepracowanie pełnej digitalizacji procesów bankowych we współpracy z najlepszymi renomowanymi firmami zewnętrznymi. Nowy model biznesowy Banku to również ewolucja kultury organizacji i motywacji jego pracowników.

„Wsparcie rady nadzorczej umożliwiło zarządowi ustabilizowanie sytuacji Banku i w krótkim czasie osiągnięcie rekordowych wyników. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaangażowanie pracowników. Ich stałe wspieranie klientów, społeczności lokalnych i przedsiębiorców jest imponujące. Chciałabym wyrazić moją wdzięczność całemu zespołowi za determinację, zaangażowanie i ciężką pracę” – dodaje prezes zarządu Tomasz Styczyński.

Rosnący Zysk KBS wynika z istotnej poprawy rentowności działania na poziomie operacyjnym, w tym na utrzymaniu dyscypliny kosztowej na zakładanym poziomie. Krakowski Bank Spółdzielczy jest największym samodzielnym i niezrzeszonym bankiem spółdzielczym w Polsce. Jako jeden z pierwszych banków w Polsce prowadził nową usługę płatniczą Visa Mobile, która rewolucjonizuje płatności w sieci.

Źródło informacji: Krakowski Bank Spółdzielczy

 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ