Home Biznes Nowa Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej – Co zmieni się dla Ofiar?

Nowa Ustawa o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej – Co zmieni się dla Ofiar?

by Wiadomości Kraków
0 comment

Przy wyborze używanego samochodu, należy uwzględnić wiele czynników, takich jak budżet, przebieg, typ, historia czy stan techniczny. Na uwadze należy mieć również, jak długo pojazd będzie nam służył w mieście, które wprowadza strefy eko-transportu. Od 1 lipca 2024 roku takie Strefy Czystego Transportu pojawią się w Warszawie i Krakowie, a kolejne miasta z pewnością do nich dołączą. W związku z tym, eksperci autobaza.pl radzą, by przy zakupie używanego pojazdu, dokonać przemyślanego wyboru.

Senat poinformował dziś, że 27 lipca br. jednomyślnie zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy dotyczącej zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Senator Ryszard Majer wystąpi w imieniu Senatu w toczonych dalszych pracach nad tą inicjatywą ustawodawczą.

Senat zapewnia, że będzie nadal wspierać projekt ustawy w celu poprawy warunków życia osób doświadczających przemocy domowej. Senator Ryszard Majer będzie reprezentować Senat w dalszych pracach nad tym projektem.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej zaproponowała zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które mają na celu zapewnienie skutecznego wsparcia ofiarom przemocy domowej. Przedmiotem projektu jest m.in. ustanowienie procedury, zgodnie z którą, w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka, kurator sądowy lub pracownik socjalny będą mieli uprawnienie do skierowania go na doraźną konsultację z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub psychologiem w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia. Po konsultacji lekarz lub psycholog sporządzą zaświadczenie zawierające wyniki tej konsultacji oraz informacje dotyczące okoliczności zgłaszanych przez kuratora sądowego lub pracownika socjalnego. Natomiast w przypadku niestawienia się rodzica lub prawnego opiekuna z dzieckiem w wyznaczonym terminie, kurator sądowy albo pracownik socjalny zawiadomi o tym sąd opiekuńczy i prokuratora.

Jak w uzasadnieniu projektu wyjaśniono, okoliczności, które mogą nasuwać podejrzenie o stosowanie przemocy domowej wobec dziecka, mogą nie być jednoznaczne. W związku z tym, aby umożliwić wyjaśnienie takich okoliczności, projekt zakłada wprowadzenie zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, które umożliwią kuratorom sądowym i pracownikom socjalnym uzgodnienie terminu konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub psychologiem. Dzięki takiej procedurze będą mogli szybko podjąć decyzję dotyczącą dalszych działań w przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka, a także w razie potrzeby powiadomić odpowiednie organy.

PAP SA dokłada starań, aby komunikaty publikowane w serwisie były bez zmian w stosunku do treści dostarczonej przez nadawcę. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, to nadawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść komunikatu.


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ