Home Biznes EFEKT SA (24/2022) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego śródrocznego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku

EFEKT SA (24/2022) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego śródrocznego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2022 roku

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza EFEKT S.A. z siedzibą w Krakowie, (dalej: „Emitent” „Spółka „), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2022 z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe.

Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu została pierwotnie określona na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Nowy terminy przekazania Skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze 2022 zawierającego skrócone jednostkowe informacje finansowe to 5.09.2022 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym nr 2/2022 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ