Home Biznes ZUE SA (34/2022) Zawarcie umowy kredytowej wielowalutowego limitu wierzytelności

ZUE SA (34/2022) Zawarcie umowy kredytowej wielowalutowego limitu wierzytelności

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 29 czerwca 2022 r. została podpisana z Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) Umowa kredytowa wielowalutowego limitu wierzytelności w ramach limitu odnawialnego (Umowa) do maksymalnej wysokości 30 mln zł (Limit), w ramach którego Spółka może wnioskować o gwarancje przetargowe zapłaty wadium, należytego, czy dobrego wykonania kontraktu, gwarancje usunięcia wad i usterek, gwarancje płatności, gwarancje dobrego wykonania umowy najmu i gwarancje zwrotu zaliczki do pełnej wysokości Limitu. Ponadto w ramach Limitu udostępniony zostanie kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 2 mln zł.

Limit ma charakter odnawialny i będzie udostępniony do dnia 27 czerwca 2023 r. z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji w ramach limitu stanowi pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Spółki istniejącego w Banku oraz innych rachunków Spółki istniejących lub mogących powstać w Banku, jeden weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, przelew wierzytelności z kontraktów budowlanych zawartych ze wskazanymi kontrahentami oraz oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy, w tym w zakresie możliwości jej wypowiedzenia nie odbiegają od postanowień typowych dla tego rodzaju umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ