Home Biznes EFEKT SA (23/2022) Odstąpienie od umowy zawartej ze spółką zależną od Emitenta

EFEKT SA (23/2022) Odstąpienie od umowy zawartej ze spółką zależną od Emitenta

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (zwaną dalej również: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2022 dotyczącego zawarcia ze spółką zależną od Emitenta tj. spółką „EFEKT-HOTELE” S.A. umowy sprzedaży na rzecz Emitenta 377 udziałów w spółce „LIDER HOTEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Opolskiej 12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000244810, która to transakcja została zawarta w związku z planowanym połączeniem Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami zależnymi tj. spółką „EFEKT-HOTELE” S.A. oraz „Lider Hotel” Sp. z o.o., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2022, jak również w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2022 zawierającego m.in. informację, o nie podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z dnia 27 czerwca 2022 roku uchwały nr 10 w sprawie połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym tj. 29 sierpnia 2022 roku, Spółka Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. zawarła ze Spółką „Efekt-Hotele” S.A. porozumienie o odstąpieniu umowy o sprzedaży udziałów w spółce 'Lider Hotel’ Sp. z o.o.

Zawarcie opisanego porozumienia, jest konsekwencją braku wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Emitenta zgody na połączenie spółki Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. ze spółkami zależnymi tj. „Lider Hotel” Sp. z o.o. oraz „Efekt-Hotele” S.A., a tym samym niemożliwością ociągnięcia celu umowy sprzedaży udziałów w spółce Lider Hotel Sp. z o.o., o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2022.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce „Lider Hotel” Sp. z o.o. o której mowa w raporcie z dnia 12/2022 roku, nie została przez Emitenta wykonana. .

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Źródło: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ