Home Biznes ZUE SA (45/2022) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2022 r. Spółka powzięła informację o wyborze oferty złożonej przez Spółkę jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych w ramach Zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha (Odcinek I)”.

Spółka informowała o złożeniu oferty w niniejszym przetargu w raporcie bieżącym nr 35/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zamawiający: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o.

Wartość netto złożonej przez Spółkę oferty: 58,7 mln zł.

Wartość brutto złożonej przez Spółkę oferty: 72,2 mln zł.

Termin realizacji zadania: 380 dni od daty podpisania umowy.

O kolejnych etapach dotyczących ww. postępowania przetargowego Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Wiadomości dystrybuowane przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ