Home Społeczeństwo i polityka PK: Spotkanie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z prokuratorami i pracownikami prokuratur regionu krakowskiego (komunikat)

PK: Spotkanie Prokuratora Generalnego Adama Bodnara z prokuratorami i pracownikami prokuratur regionu krakowskiego (komunikat)

by Wiadomości Kraków
0 comment

Prokuratura Krajowa poinformowała, że Prokurator Generalny Adam Bodnar odbył wizytę w Krakowie, gdzie spotkał się z pracownikami prokuratury i urzędnikami z obszaru Prokuratury Regionalnej w Krakowie. W spotkaniu uczestniczył również Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk.

Podczas wizyty omawiano bieżące sprawy i kwestie związane z działalnością prokuratury na terenie Krakowa, a także plany na przyszłość. Prokurator Generalny wyraził swoje wsparcie dla działań podejmowanych przez środowisko prokuratorskie w tym regionie.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście Wschód i Prokuraturze Rejonowej Kraków – Śródmieście Zachód, które mają swoje siedziby w tym samym budynku. Prokurator Generalny i Prokurator Krajowy mieli okazję zapoznać się z warunkami pracy oraz bieżącymi zagadnieniami istotnymi dla funkcjonowania tych jednostek Prokuratury.

Podczas wizyty Adama Bodnara w Krakowie odbyło się istotne spotkanie z szerokim gronem prokuratorów i pracowników prokuratur, reprezentujących prawie wszystkie jednostki organizacyjne podległe Prokuraturze Regionalnej.

Prokurator Generalny przedstawił swoją wizję budowy profesjonalnej i niezależnej Prokuratury oraz sposoby osiągnięcia tego celu. Podkreślił konieczność posiadania merytorycznie przygotowanych, odpowiedzialnych i niezależnych prokuratorów, a także fachowych i dobrze opłacanych pracowników. Adam Bodnar zaznaczył, że usprawnienie postępowań i zwiększenie skuteczności w zwalczaniu przestępczości jest kluczowe dla wzmacniania społecznego poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zwrócił także uwagę na konieczność odzyskania zaufania społecznego poprzez stanie na straży praworządności w interesie państwa i obywateli, przy zachowaniu bezstronności, obiektywizmu, profesjonalizmu, niezależności i osobistej odpowiedzialności prokuratorów za podejmowane działania. Ponadto wskazał na potrzebę wzbogacenia tradycji polskiej Prokuratury o międzynarodowe standardy wypracowane przez organizacje międzynarodowe, takie jak Radę Europy, stowarzyszenia prokuratorów oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej ma kluczowe znaczenie dla wdrażania tych standardów, które będą stanowiły gwarancję niezależności prokuratorów i autonomii Prokuratury.

Adam Bodnar podkreślił istotę zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa prokuratorów związanych z wykonywanymi obowiązkami, postulując konieczność stworzenia systemu wsparcia psychologicznego i ochrony prawnej dla nich.

Prokurator Generalny omówił aktualną sytuację kadrową, finansową i lokalową Prokuratury, ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego.

Po wystąpieniu odbył się panel dyskusyjny z udziałem Prokuratora Krajowego Dariusza Korneluka, prok. Moniki Lewandowskiej, prok. Mariusza Krasońa i Prokuratora Regionalnego w Krakowie Piotra Niezgody. Tym razem uczestnicy dyskutowali o powodach, dla których wybrali zawód prokuratora, a także mieli możliwość zadawania pytań Prokuratorowi Generalnemu i uczestnikom panelu.

1. Zwiększenie liczby urzędników oraz podwyższenie ich wynagrodzeń, w tym dodatek „wielkomiejski” w dużych jednostkach,

2. Przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych przed wprowadzeniem nowej ustawy Prawo o prokuraturze,

3. Zmiany dotyczące organów samorządu prokuratorskiego, w tym ich kompetencji, sposobu powoływania i organizacji,

4. Podniesienie wynagrodzeń aplikantów KSSiP oraz ich uprawnień procesowych określonych w ustawie,

5. Wzmocnienie kadry prokuratorskiej poprzez zwiększenie liczby etatów i obsady wakatów w prokuraturach rejonowych,

6. Poprawa sytuacji asesorów,

7. Wzmacnianie kompetencji miękkich oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla prokuratorów i urzędników,

8. Wnioski o wyłączenie od orzekania sędziów, co do których Sąd Najwyższy już zdecydował, że nie spełniają kryteriów niezawisłości,

9. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie Prokuratora Generalnego i Prokuratora Krajowego z kierownictwem Prokuratury Regionalnej w Krakowie oraz kierownictwem Prokuratur Okręgowych podległych tej jednostce. Tematem rozmowy była wymiana informacji i poglądów na temat koniecznych zmian w Prokuraturze, aby zapewnić prawidłowe wypełnianie jej ustawowych zadań.

Komunikaty publikowane w serwisie PAP są prezentowane w formie oryginalnej, dostarczonej przez nadawcę, bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść, z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Dystrybucja: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ