Home Społeczeństwo i polityka Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Bilans Zdrowia Środowiska Budynków w Polsce po 2,5 Latach

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Bilans Zdrowia Środowiska Budynków w Polsce po 2,5 Latach

by Wiadomości Kraków
0 comment

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to pierwsza w Polsce baza źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach na terenie całego kraju. Powodem powstania tego systemu jest poprawa jakości powietrza, a z końcem 2023 r. zakończono jego budowę. 14 grudnia br. w GUNB odbyła się konferencja podsumowująca działanie systemu, na której zaprezentowano wyniki jego działania.

„Wielkim wyzwaniem dla naszego urzędu było zaprojektowanie nowoczesnego systemu do obsługi Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Zadanie to zostało nam powierzone przez Ministra Rozwoju i Technologii. Od 18 września tego roku działa pełna wersja ewidencji. Historycznie patrząc CEEB zaczął funkcjonować już w lipcu 2021 r., od kiedy to obywatele składali deklaracje, a system ich przy tym skutecznie wspierał. Dzisiaj w bazie mamy już ok. 9,5 mln złożonych deklaracji źródeł ciepła, 2 mln kont obywateli, 20 tys. kont urzędników, 80 tys. inwentaryzacji budynków i 80 tys. przeglądów kominowych. Dane te oczywiście na bieżąco są aktualizowane – powiedziała Dorota Cabańska, główny inspektor nadzoru budowlanego, podczas konferencji w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego pt. „360 stopni wokół CEEB”.

Uczestnicy konferencji wyrazili swoje uznanie za poświęcony czas i pracę jaką wkładają wszyscy partnerzy w projekt CEEB. System CEEB został zaprojektowany, aby wykorzystać pełne 360-stopniowe spojrzenie na źródła energii cieplnej w Polsce. Oznacza to, że możliwe jest gromadzenie danych dotyczących wszystkich źródeł energii cieplnej w Polsce oraz monitorowanie ich wykorzystania.

Nowy system CEEB dostarcza ważnych informacji o krajowych źródłach energii cieplnej, które przyspieszą wdrożenie polityki klimatycznej i pozwolą zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. System CEEB stanowi dla Polski krok milowy w kierunku osiągnięcia celów energetycznych i wpisania się w europejską politykę klimatyczną.

Uczestnicy konferencji wspólnie wyrazili swoje zadowolenie z wdrożenia systemu CEEB, który dostarcza ważnych danych na temat źródeł energii cieplnej w Polsce. System CEEB oferuje pełen 360-stopniowy obraz źródeł energii cieplnej w Polsce, co pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej i wprowadzenie skutecznych polityk klimatycznych.

Konferencja stanowiła ważny krok w kierunku osiągnięcia celów energetycznych Polski i wprowadzenia skutecznych polityk klimatycznych. Wszystkie partnerzy w projekcie CEEB wyrazili swoje uznanie za wszelkie wysiłki włożone w realizację tego przedsięwzięcia.

Reena Badiani Magnusson, Andrzej Guła, Piotr Kuczera, Tomasz Ożóg oraz Wojciech Racięcki zapewnili słuchaczy, że CEEB jest niezastąpionym narzędziem do przekształcania polityki niskoemisyjnej w Polsce. Wspólnie omówili korzyści z CEEB, m.in. możliwość wykonania analizy danych na temat źródeł ciepła w całym kraju, dzięki czemu gminy mają lepszy dostęp do informacji o smogu i wiedzę, jak go skutecznie walczyć.

Reena Badiani Magnusson z Banku Światowego, Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, Piotr Kuczera, prezydent miasta Rybnika, Tomasz Ożóg, burmistrz miasta i gminy Skawina oraz Wojciech Racięcki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przedstawili korzyści płynące z wprowadzenia Systemu Efektywności Energetycznej w Budynkach (CEEB). Przekonali, że CEEB dostarcza kluczowych informacji o polityce niskoemisyjnej i umożliwia gminom zmierzenie skuteczności wprowadzonych działań w walce ze smogiem.

CEEB pozwala władzom lokalnym na monitorowanie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń powietrza. Przepisy te zapewniają większą przejrzystość w zakresie ochrony środowiska i wspierają efektywne gospodarowanie energią.

Nowa wersja:

CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) to pierwsza w Polsce baza danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach o mocy nominalnej do 1 MW. Jest to niezbędne narzędzie do zapewnienia władzom lokalnym lepszej ochrony środowiska, dzięki możliwości monitorowania zużycia energii i emisji zanieczyszczeń powietrza.

CEEB wspiera efektywne gospodarowanie energią, zwiększając jednocześnie przejrzystość w zakresie ochrony środowiska i jakości powietrza w gminach.

 • Testowanie nowych funkcjonalności,
 • Integracja z istniejącymi systemami,
 • Uruchomienie systemu,
 • Szkolenia dla użytkowników.

Pełna wersja systemu oferuje wyjątkową gamę zalet, w tym:

 • Łatwe zamawianie przeglądów kominowych,
 • Szybkie i wygodne raportowanie,
 • Kompleksową analizę danych finansowych,
 • Komunikację z lokalnymi władzami dotyczącą „kopciucha”,
 • Szybkie tworzenie inwentarza budynku.

Aby zapewnić wysoką jakość usług, projekt zostanie zrealizowany w następujących krokach:

 • Testowanie nowych funkcji,
 • Integracja z istniejącymi systemami,
 • Uruchomienie systemu,
 • Szkolenia dla użytkowników.

Z radością informujemy, że system CEEB wchodzi w życie 1 lipca 2021 roku. Będzie to podstawowa wersja systemu z możliwością złożenia deklaracji. Już 9 lutego 2022 r. rozpoczniemy prace nad zaprojektowaniem i wdrożeniem wersji docelowej systemu, a 3 lipca 2023 r. uruchomimy pierwszą funkcjonalność (obsługa deklaracji) w docelowej wersji. Następnie przeprowadzimy pilotaż wszystkich funkcjonalności systemu CEEB w lipcu i sierpniu 2023 r., po czym 18 września uruchomimy wszystkie funkcjonalności w docelowej wersji systemu.

Wszyscy właściciele i zarządcy budynków, organizacje pozarządowe, a także jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy z uprawnieniami do przeprowadzania przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych, służby kontrolne, instytucje finansujące, pomoc społeczną, nadzór budowlany, administracja centralna powinni wspólnie wdrożyć samodzielną inwentaryzację budynku, która pozwoli na zapewnienie bezpiecznych warunków życia i pracy dla wszystkich mieszkańców.

Dzięki wdrożeniu docelowej wersji systemu CEEB, właściciele lub zarządcy budynków mają możliwość dobrowolnego zebrania danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł ogrzewania, aby wykonać inwentaryzację budynku. Decyzja o jej realizacji należy wyłącznie do nich.

Właściciele budynków mogą skorzystać z nowej, wygodnej opcji – samodzielnego wypełnienia formularza inwentaryzacji, który został specjalnie dla nich stworzony.

Aby zapewnić długoterminowy rozwój CEEB, nasze plany zakładają zwiększenie zakresu usług i funkcjonalności portalu. Planujemy dostarczyć użytkownikom usługi, które umożliwią:

1. Uproszczoną ocenę efektywności energetycznej budynków, aby jak najlepiej przedstawić ich stan.

2. Agregowanie danych dotyczących budynków, pochodzących z różnych źródeł, w jednym miejscu.

3. Przedstawienie informacji o historii budynków w formie wygodnej dla użytkowników usługi.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ