Home Społeczeństwo i polityka Prawo.pl: także szkoły niepubliczne nie będą uwzględniać stopnia z religii i etyki w średniej ocen

Prawo.pl: także szkoły niepubliczne nie będą uwzględniać stopnia z religii i etyki w średniej ocen

by Wiadomości Kraków
0 comment

Od 1 września 2024 r. oceny z religii i etyki nie będą miały wpływu na średnią ocen ani decyzję o przyznaniu świadectwa z wyróżnieniem – donosi Prawo.pl. Nowe rozporządzenie dotyczy zarówno szkół publicznych, jak i niepublicznych – informuje serwis.

W 1990 roku Minister Edukacji Narodowej wydał instrukcję, która pozwalała na prowadzenie lekcji religii w szkołach. Szczegółowe zasady dotyczące tego zagadnienia określa rozporządzenie z 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, które obowiązuje do dziś. Dodatkowo, prawo do nauczania religii w szkołach jest gwarantowane w Konstytucji – przypomina Prawo.pl.

Według Prawo.pl, rozporządzenie wprowadzające nowe przepisy ma podstawę w art. 44zb ustawy o systemie oświaty. Zaznacza się, że prawo oświatowe nie wyklucza możliwości wydania rozporządzenia odnoszącego się do szkół niepublicznych.

„Z art. 14 ust. 3 wynika, że przepisy dotyczące oceniania, promowania i klasyfikowania uczniów stosuje się w całości, co obejmuje również przepis dotyczący prac domowych, skoro ustawodawca zdecydował się go uwzględnić w rozporządzeniu wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawartej w rozdziale 3a u.s.o.” – wskazuje, cytowany przez Prawo.pl, prof. dr hab. Grzegorz Krawiec z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka ogłosiła, że w nadchodzącym roku szkolnym liczba lekcji katechezy zostanie zmniejszona, chociaż formalnych przepisów dotyczących tej zmiany jeszcze nie ma. Finansowanie tylko jednej lekcji religii tygodniowo z budżetu państwa spotkało się z protestami, ale nie ma żadnych zapisów w Konkordacie dotyczących liczby lekcji religii w tygodniu – donosi Prawo.pl.

„To, co proponuje, czy będzie proponować – bo to jest dopiero pierwszy głos z jej strony płynący, który nie był, na ile mi wiadomo, dyskutowany nawet w kręgach nowego rządu, a tym bardziej w relacji do Kościoła, więc nie wiadomo, czy jej głos będzie powszechnie przyjęty – to kwestia osobistego przekonania pani minister” – komentuje sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, bp Artur Miziński. cytowany przez Prawo.pl.

Więcej informacji na temat tego zagadnienia można znaleźć na stronie Prawo.pl pod adresem: https://www.prawo.pl/oswiata/oceny-z-religii-i-etyki-niewliczane-do-sredniej-ocen-rozporzadzenie,524459.html 


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ