Home Artykuły partnerskie Istota i cel przeprowadzania przeglądów instalacji elektrycznej  

Istota i cel przeprowadzania przeglądów instalacji elektrycznej  

by Wiadomości Kraków
0 comment

Dzisiejsze urządzenia budynkowe, których funkcjonowanie bardzo często opiera się na skomplikowanej elektronice, wymagają stabilnego zasilania, o stałych parametrach. Przekłada się to na bezpieczeństwo i komfort ich użytkowania, a także eksploatacji samej instalacji elektrycznej. Dobrze zaprojektowane i wykonane instalacje elektryczne gwarantują spełnienie wszystkich wymaganych od nich funkcji. Jednak i one, dla prawidłowości działania, wymagają systematycznej kontroli i serwisowania.

Prawidłowa instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna stanowi zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o określonych parametrach technicznych z napięciem znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego. Elementy tej instalacji mają za zadanie doprowadzać energię elektryczną z sieci rozdzielczej do odbiorników. Tylko dobrze zaprojektowany i wykonany schemat instalacji elektrycznej zapewni komfort użytkowania urządzeń elektrycznych. Co istotne, układ przewodów oraz gniazd elektrycznych powinien być dopasowany zarówno do użytkowanych urządzeń i systemów, jak i potrzeb naprawczych.

Przegląd instalacji elektrycznej z mocy obowiązującego prawa

Okresowe przeglądy instalacji elektrycznych pozwalają zapewnić odpowiednią sprawność użytkową urządzeń technicznych, ale również są gwarancją zapewnienia bezpieczeństwa pod kątem zagrożeń pożarowych. Prowadzenie systematycznych przeglądów instalacji elektrycznej nie jest dobrowolnym działaniem właściciela obiektu budowlanego, lecz wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej określa prawo budowlane (art.62), które mówi, że obiekty budowlane powinny być poddawane przynajmniej raz na 5 lat, kontroli stanu technicznego, uwzględniając przy tym również estetykę budynku i jego  najbliższego otoczenia. Należy jednak zwrócić uwagę, że stosując termin „co najmniej raz na (…)” wcale nie oznacza, że przegląd techniczny instalacji elektrycznej wykonywany jest raz na 5 lat. Częstotliwość wykonywania przeglądu zależy od wielu czynników (m. in. „wiek” instalacji elektrycznej, narażenie instalacji na działanie czynników zewnętrznych, przeznaczenie obiektu budowlanego, wyniki poprzedniej kontroli itd.).

Szczegółowy przebieg i zakres prac, jakie powinny obejmować przeglądy instalacji elektrycznej niskiego napięcia, określa Polska Norma PN-HD 60364-6:2008.

Zakres przeglądu technicznego instalacji elektrycznej

Przegląd instalacji elektrycznej obejmuje ocenę sprawności stanu połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem, oporności izolacji przewodów i uziemień instalacji oraz aparatów.

Podczas przeglądu technicznego instalacji elektrycznej zalecane jest, aby skontrolować m.in.:

  • sposób ochrony przed porażeniem prądem
  • stworzenie przegród ogniowych oraz innych środków zapobiegających rozproszeniu się ognia
  • dobór i ustawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych
  • selekcja przewodów pod kątem spadku napięć i obciążalności prądowej
  • rozmieszczenie oraz dobór odpowiednich urządzeń do odłączania izolacyjnego oraz łączenia
  • wybór urządzeń i zabezpieczeń z uwzględnieniem działania czynników zewnętrznych
  • prawidłowość przyłączeń łączników jednobiegunowych do przewodów fazowych
  • prawidłowość oznaczeń przewodów neutralnych oraz ochronnych
  • obecność oznaczeń, schematów informacyjnych i ostrzegawczych
  • prawidłowość połączeń przewodów

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ