Home Biznes BORYSZEW SA (56/2022) Wniesienie aportu w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina do spółki NPA Skawina Spółka z o.o.

BORYSZEW SA (56/2022) Wniesienie aportu w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina do spółki NPA Skawina Spółka z o.o.

by Wiadomości Kraków
0 comment

Boryszew S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie zgody Rady Nadzorczej na wniesienie Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina do spółki celowej oraz informacji przekazywanych w raportach okresowych Emitenta, informuje, iż w dniu 30 grudnia 2022 roku Spółka podpisała umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Boryszew S.A. w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina do spółki NPA Skawina Spółka z o.o. ze skutkiem na dzień

1 stycznia 2023 roku, w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość aportu została ustalona na kwotę 126,4 mln złotych.

Boryszew S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym NPA Skawina Spółka z o.o. z siedzibą w Skawinie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ