Home Biznes STARHEDGE SA (21/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

STARHEDGE SA (21/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

by Wiadomości Kraków
0 comment

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki Starhedge S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „Emitentem” lub „Spółką”) działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamia, że w dniu 4 października 2022 roku do Emitenta wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Spółki, tj. Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, zawierające informacje o przekroczeniu przez akcjonariusza progu 15%, udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta spowodowanej zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Treść otrzymanego od akcjonariusza zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ