Najnowsze

STARHEDGE SA (21/2022) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej DOM DEVELOPMENT SA (40/2022) Wstępna informacja o sprzedaży i przekazaniach w III kwartale 2022 roku ZUE SA (51/2022) Zawarcie umowy na realizację projektu infrastrukturalnego. MERCOR SA (45/2022) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji ZUE SA (50/2022) Zawarcie umowy na utrzymanie infrastruktury.

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Emitent”, „Wykonawca”), nawiązując do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, niniejszej informuje o zawarciu z dniem 11 maja 2022 r. umowy pomiędzy Emitentem a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie („Zamawiający”). Przedmiotem zawartej umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN wraz z dodatkowym wyposażeniem. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota netto 129 896 tys. zł. Umowa została zawarta na czas oznaczony obejmujący 24 miesiące. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ