Home Biznes ZPUE SA (10/2022) Zawarcie znaczącej umowy

ZPUE SA (10/2022) Zawarcie znaczącej umowy

by Wiadomości Kraków
0 comment

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie („Emitent”, „Wykonawca”), nawiązując do raportu bieżącego nr 9/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty, niniejszej informuje o zawarciu z dniem 11 maja 2022 r. umowy pomiędzy Emitentem a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie („Zamawiający”). Przedmiotem zawartej umowy są sukcesywne dostawy przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stacji transformatorowych prefabrykowanych SN/nN wraz z dodatkowym wyposażeniem. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy stanowi kwota netto 129 896 tys. zł. Umowa została zawarta na czas oznaczony obejmujący 24 miesiące. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

You may also like

Wykorzystujemy pliki cookies.    Polityka Prywatności    Informacje o cookies
AKCEPTUJĘ